Unijny projekt szkoleniowy

Mamy zamiar uczestniczyć w procesie stanowienia prawa!

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej – Oddział Warszawski i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych kotynuują realizację projektu „Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich 400 przedstawicieli związków zawodowych i środowiska dziennikarskiego w zakresie legislacji i stanowienia prawa. Realizacja projektu potrwa do 31 maja 2019 r.

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP – Oddział Warszawski wspólnie z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych realizują unijny projekt szkoleniowy pn. „Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa”. We wrześniu br. rozpoczynamy drugi etap projektu, czyli  2.dniowe szkolenia dla dziennikarzy. Tematem wiodącym będą możliwości udziału stowarzyszeń dziennikarskich w procesie stanowienia prawa na szczeblu ogólnokrajowym, lokalnym, regionalnym, zakładowym. Dyskutować będziemy o obecnych przepisach dotyczących mediów i o koniecznych zmianach dostosowujących nasze przepisy do prawa unijnego. Zjazd odbędzie  się w Wiśle –  OW Ogrodzisko  w Wiśle (tuż za skocznią A. Małysza  w Malince) – 6-7.III.2019 oraz 15-16.III.2019.Bliższe informacje o obiekcie można znaleźć w Internecie.

partycypacja-logo

Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych
i organizacji pozarządowych
w procesie stanowienia prawa

W II etapie przewidziane są  oddzielne:

–  szkolenia dla 320 przedstawicieli związków zawodowych z całego kraju (16 grup po 20 osób po dwa, dwudniowe zjazdy szkoleniowe). Wiodącą tematyką będzie szeroko pojęte prawo pracy, informacja i komunikacja związkowa (więcej na www.opzz.org.pl);

–  szkolenia dla 80 przedstawicieli ze środowiska dziennikarskiego z całego kraju  (5 grup po 16 osób po dwa, dwudniowe zjazdy szkoleniowe w formule seminaryjno-warsztatowej).   Program szkolenia obejmuje m. in. następujące problemy: media w Polsce (w tym ustawa medialna);  media tradycyjne a rosnąca rola Internetu i mediów społecznościowych; wpływ nowych technologii (cyfryzacji) na status dziennikarza, konieczne zmiany w prawie prasowym i w prawie autorskim (organizacje zbiorowego zarządzania)  w celu dostosowania do prawa unijnego, dobre i złe przykłady współpracy przedstawicieli stowarzyszeń dziennikarskich z lokalną administracją rządową i samorządową w zakresie konsultowania i monitorowania stosowania prawa, zwiększenie udziału stowarzyszeń dziennikarskich w konsultacjach projektów legislacyjnych dot. mediów oraz spraw zawodowo-socjalnych dziennikarzy (wymiana doświadczeń). Niewątpliwie ważną kwestią będzie metodyka pracy dziennikarskiej w tym zakresie,  np. jak zrozumiale pisać o prawie, jakie formy  partycypacji upowszechniać oraz jak monitorować wnioski i opinie społeczne i czy są brane pod uwagę przez ustawodawców. Zajęcia będą prowadzili specjaliści z zakresu prawa medialnego, prasowego, autorskiego.

Na zakończenie szkolenia, uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty.

Organizatorzy zapewniają: profesjonalny przebieg paneli i szkoleń, materiały szkoleniowe.  poczęstunek podczas spotkań panelowych, wyżywienie i zakwaterowanie podczas zjazdów szkoleniowych, zwrot kosztów za dojazd na spotkania panelowe i zjazdy szkoleniowe (pow. 50 km od miejsca zamieszkania, według II klasy PKP).

Warsztaty są bezpłatne! Zapewniamy materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie i zakwaterowanie (w pokojach 2-osobowych po pierwszym dniu obu zjazdów).  Zwracamy koszty przejazdu na dwa zjazdy – po max 190 zł wg II Klasy PKP (łącznie max 360 zł)

Ważne! Obowiązuje udział w dwóch zjazdach w jednej, wybranej, miejscowości! Na zakończenie: wręczymy unijne certyfikaty!

Zgłoszenia do 14 lipca br. (włącznie) Podajemy: imię, nazwisko, Redakcja, mail, telefon.  

Wysyłamy na adres: zg.sdrp@internedsl.pl  lub i.hamerska@dziennikarzerp.pl, tel. 22/827 87 15 lub 502 396 503

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w projekcie szkoleniowym  poszerzy naszą wiedzę o aktualnym stanie prawnym i zachęci  do większej aktywności w  procesie stanowienia prawa.

Informacje bieżące o realizacji  projektu będą na  stronach internetowych Zarządu Głównego,  Oddziału Warszawskiego oraz wszystkich oddziałów wojewódzkich.  W sprawach dot. szczegółów poszczególnych działań będziemy informowali  telefonicznie lub mailowo.  Sekretariat projektu ze strony SDRP prowadzi Joanna Węgrzyniak.

Kontakt: tel. 22/827 87 15.

                 tel. 22/826 79 45

e-mail: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl, e-mail: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Kontakt w sprawie warsztatów:

OW SDRP w Katowicach, ul. Warszawska 37, tel. 32/253 07 38, e-mail: sdrp.katowice@op.pl, przewodniczący Wojciech Domagała, kom. 501 307 077,  e-mail: w.domagala@ibexfilm.pl