Hirsch, Jóźwik i Siemionczyk nominowani do Grand Press Economy 2017

Dziennikarze Rafał Hirsch, Tomasz Jóźwik i Grzegorz Siemionczyk są nominowani do Grand Press Economy 2017. To nagroda dla dziennikarza wyróżniającego się profesjonalizmem, rzetelną i obiektywną prezentacją tematów ekonomicznych, wysoką jakością publikowanych materiałów.

Rafał Hirsch (Next.Gazeta.pl) jest nominowany za komentarze ekonomiczne najwyższej próby – osadzone w faktach, ale pisane lekkim piórem. Jego felietony poparte przejrzystą argumentacją wywołują poruszenie wykraczające poza świat ekonomistów i specjalistów od gospodarki. Wielokrotnie na łopatki rozłożył propagandę sukcesu gospodarczego polskiego rządu. Pokazał, że za tzw. krzywą Morawieckiego nie tyle stoi rzeczywisty wzrost wpływów z VAT, co wstrzymanie zwrotu naliczonego podatku. Jako współzałożyciel i szef serwisu Next.Gazeta.pl dba o jego wysoką jakość, niesztampowe podejście do tematów ekonomicznych i oryginalną formę ich prezentacji. Umiejętnie przenosi debatę ekonomiczną z mediów tradycyjnych do mediów społecznych.

Tomasz Jóźwik („Dziennik Gazeta Prawna”) został nominowany za wnikliwe prześwietlanie raportów finansowych spółek i prezentowanie ich bez publicystycznych emocji czy politycznego skrzywienia. Nie traktuje swoich czytelników (kiedyś „Parkietu” i „Forbesa”, dziś „Dziennika Gazety Prawnej”) jak biegłych księgowych, tylko cierpliwie prowadzi za rękę przez meandry bilansów, wydobywając na światło dzienne ukryte sekrety. Przeglądy spółek Rafała Brzoski, Leszka Czarneckiego czy Ryszarda Krauzego autorstwa Jóźwika są dla zainteresowanych giełdą więcej warte niż raporty biegłych rewidentów. Przedarł się przez wielopiętrową strukturę funduszy oferowanych przez Dom Maklerski W Investments na długo wcześniej, nim zainteresowały się nimi poszkodowane banki czy Prokuratura Krajowa. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych nagrodziło go w tym roku tytułem Herosa Rynku Kapitałowego.

Grzegorz Siemionczyk („Parkiet”, „Rzeczpospolita”) jest nominowany za głębokie analizy działań banków centralnych i polityki pieniężnej oraz klarowne przedstawianie przyczyn zmian w gospodarce. Samodzielnie i regularnie ankietuje ekonomistów, pytając ich o prognozy głównych wskaźników makroekonomicznych, a potem skrzętnie rozprawia się z trafnością ich przewidywań. W ten sposób wskazuje czytelnikom, czyje opinie są rzeczywiście coś warte. Uważnie śledzi i wychwytuje trendy w światowej ekonomii, przedstawiając je swoim czytelnikom – np. już dwa lata temu przeprowadził wywiad o finansach behawioralnych z Richardem Thalerem, który został tegorocznym laureatem Nagrody Nobla.

Nominowanych do Grand Press Economy wskazuje redakcja „Press”, lecz po konsultacjach z szefami redakcji mediów zajmujących się ekonomią, gospodarką i finansami, z dziennikarzami i ekspertami ekonomicznymi. W tegorocznych konsultacjach wzięło udział ponad 20 osób. Partnerem konkursu jest Allegro. Zwycięzcę ogłosimy na gali Grand Press 2017, która odbędzie się 12 grudnia w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.