PCK organizuje szkolenie dla dziennikarzy

Polski Czerwony Krzyż organizuje specjalistyczne szkolenie dla dziennikarzy z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Kurs skierowany jest do osób zajmujących się opisywaniem takich konfliktów lub wyjeżdżających w regiony nimi objęte.

Szkolenie z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego obejmie takie zagadnienia jak: podstawowe pojęcia i definicje (np. międzynarodowy i niemiędzynarodowy konflikt zbrojny, okupacja wojenna); status prawny dziennikarza, zakres ochrony i jej utrata; status i ochrona obiektów służących wykonywaniu pracy dziennikarzy; środki bezpieczeństwa podejmowane przez stronę konfliktu wobec dziennikarzy; kwestia ustanowienia szczegółowych regulacji dotyczących dziennikarzy; ich status jako osób szczególnie chronionych.

Kurs odbywać się będzie we wtorek 24 października w godz. 9.30-16.30 w Centrum Wielokulturowym przy ul. Jagiellońskiej 54 w Warszawie. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października na adres e-mail: zuzanna.jurkowska-bunoz@pck.org.pl. W zgłoszeniu należy uwzględnić następujące dane: imię i nazwisko, nazwa redakcji, ewentualnie udział w misjach zagranicznych, telefon kontaktowy.