Paweł Sołtys i Polskie Radio zawarli ugodę ws. dyscyplinarnego zwolnienia

Paweł Sołtys

Były dziennikarz Trójki Paweł Sołtys (obecnie w Bonnier Business Polska) i Polskie Radio zawarli ugodę dotyczącą dyscyplinarnego zwolnienia Sołtysa z firmy pod koniec ub.r. Strony nie ujawniają szczegółów porozumienia.

Paweł Sołtys został zwolniony dyscyplinarnie pod koniec listopada ub.r. z uwagi na działania, jakie podjął jako przewodniczący Związku Zawodowego Dziennikarzy i Pracowników Programu III i II Polskiego Radia. Po tym jak dwie dziennikarki przygotowujące w Trójce serwisy informacyjne zostały oddelegowane do Informacyjnej Agencji Radiowej i zwolniono Damiana Kwieka, 125 pracowników Polskiego Radia we wspólnym liście do zarządu firmy zaapelowało o poszanowanie etyki dziennikarskiej i wolności słowa. Pismo przesłali też do kilku instytucji zewnętrznych, m.in. KRRiT, Rady Mediów Narodowych, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Towarzystwa Dziennikarskiego. Przedstawiciele związku spotkali się w tej sprawie z ówczesną prezes Polskiego Radia Barbarą Stanisławczyk-Żyłą.

W uzasadnieniu dyscyplinarnego zwolnienia Sołtysa zarzucono mu m.in. wywieranie presji psychicznej na zarząd, stosowanie czarnego PR oraz „destabilizację pracy Zarządu PRSA oraz samej Spółki poprzez publiczne nękanie Zarządu”. Oskarżono go też o samowolne opuszczenie miejsca pracy (dziennikarz pojechał w dwudniową delegację do Wielkiej Brytanii, co uzgodnił wcześniej z przełożonymi).

Zwolnienie Pawła Sołtysa mocno skrytykował Związku Zawodowego Dziennikarzy Trójki i Dwójki. Parę dni później z podobnych powodów zwolniono dyscyplinarnie inne osoby z kierownictwa związku: Wojciecha Dorosza z Trójki i Marcina Majchrowskiego z Dwójki. Zwolnieni dziennikarze pozwali Polskie Radio do sądu pracy. W czwartek Paweł Sołtys zawarł z firmą ugodę, o czym poinformowano w czwartek.

– Strony nie ujawniają szczegółów ugody. Obydwie strony zobowiązały się do wydania wspólnego oświadczenia w tej sprawie ciągu 30 dni – napisało Polskie Radio w komunikacie przesłanym portalowi Wirtualnemedia.pl.

Paweł Sołtys od lutego pracuje w Bonnier Business Polska, przygotowuje materiały wideo.

W marcu br. zmienił się zarząd Polskiego Radia: po nieoczekiwanej rezygnacji Barbary Stanisławczyk-Żyły prezesem został Jacek Sobala, a wiceprezesem – Mariusz Staniszewski. Miesiąc temu na dyrektora Trójki powołano Wiktora Świetlika, a na wicedyrektora – Wojciecha Surmacza.