„Obiektywnie śląskie”

Tym razem o tym, jak Ślązacy się bawią i cieszą

Adam Hiltawsky - Orkiestra - II-miejsce

Na początku lipca rozpocznie się VIII edycja konkursu fotograficzno-filmowego „Obiektywnie śląskie”. Tym razem zadaniem uczestników będzie pokazanie, jak Ślązacy się bawią i cieszą. Motywem przewodnim konkursu jest „Śląsk i zabawa”.

VIII edycja konkursu rozpocznie się 3 lipca. Prace fotograficzne i filmowe mają nawiązywać do hasła „Śląsk i zabawa”. – Odniesienie do zabawy interpretujemy szeroko: jako umiejętność świętowania Ślązaków, cieszenia się z życia i radowania, również wspólnego mimo trudów życia oraz pracy. Zależy nam na tym, by uczestnicy konkursu pokazali również współcześnie rozumiane pojęcia zabawy. Niekoniecznie tylko biesiad, ale także odnieśli się w swoich pracach do tematu: radości, szczęścia, uśmiechu. Mamy nadzieję, ze ponownie wyłonimy ciekawe i oryginalne prace prezentujące nasz region – mówi Anna Kokolus z Instytutu Roździeńskiego, który organizuje konkurs.

Najlepsze prace tegorocznej edycji wybiorą osobowości świata kultury: Lech Majewski, Adam Sikora, Jacek Joostberens, Antoni Cygan oraz Joanna Wnuk Nazarowa.

Uczestnicy konkursu będą mogli posłużyć się: fotoreportażem, składającym się z 3-7 zdjęć, fotokastem (maks. 2 min) oraz filmem (również maks. 2 min). Termin przesyłania prac mija 15 września.

„Obiektywnie śląskie” w NOSPR, kinie i na dworcu

Wszystkie prace spełniające warunki konkursu będą zamieszczane na stronie konkursu www.obiektywnieslaskie.pl, poprzez którą można oddawać głosy na swoje ulubione fotoreportaże, filmy i fotokasty. Wyłonione w ten sposób prace otrzymają nagrodę publiczności.

Ogłoszenie wyników VIII edycji oraz wernisaż wystawy nastąpi podczas uroczystego finału, który podobnie jak w zeszłym roku odbędzie w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 20 października.

Po finale wystawa najlepszych fotoreportaży konkursu będzie prezentowana nie tylko w NOPSR, ale m.in w Szybie Maciej, Kinie Kosmos, Akademii Muzycznej, katowickim dworcu PKP.