Paweł Lisicki z Nagrodą Wolności Słowa SDP

Paweł Lisicki

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przyznał Nagrody SDP oraz Laur SDP 2016.

Nagroda Wolności Słowa: Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” – za książkę „Krew na naszych rękach”.

„Laur” SDP otrzymał ksiądz Infułat dr Ireneusz Skubiś z tygodnika „Niedziela”.

Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego: Alicja Grzechowiak – za reportaż „Wiedźma”, TVP Białystok.

Nagroda im. Eugeniusza Lokajskiego za fotografie o tematyce sportowej: Mieczysław Pawłowicz – za fotoreportaż „Nie tylko Jagiellonia”, blog „Listy z podróży”.

Nagroda im. Erazma Ciołka: Szymon Łaszewski za fotoreportaż „Ludzie ze smartfonami” na portalu Polki.pl.

Nagroda im. Kazimierza Wierzyńskiego: Sylwia Michałowska – za „Powrót (wice)mistrzyni” TVP Sport.

Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego: Olga Mickiewicz-Adamowicz – za „Bóg, Honor, Ojczyzna i ja”, Polskie Radio Program I.

Nagroda im. Stefana Żeromskiego: Endy Gęsina-Torres – za „Czemu nie gracie ze mną fair” część I, TVN „Uwaga”.

Nagroda im. Aleksandra Milskiego: Tygodnik „Nowe Info”, red. nacz. Jarosław Jędrusik.

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego: Andrzej Tomczak – za „Nie zapłacona praca podwykonawców”, TVP2 Ekspres Reporterów oraz „Benzyna we krwi”, TVP2 Ekspres Reporterów.

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza: Violetta Rotter-Kozera – za „Idea, która przerasta codzienność – PWM”, TVP Katowice.

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego: Anita Baraniecka, Anita Werner – za „Miss więzienia”, TVN.

Nagroda Watgergate: Marek Pyza i Marcin Wikło – za „Tajemnice fortuny Adamowicza”, wSieci.

Nagroda im. Janusza Kurtyki: Agnieszka Czarkowska – za „Była z nami Renia”,  „Testament” oraz „Ostatni szabas”, Polskie Radio Białystok.