Bartłomiej Sienkiewicz zbojkotował zaproszenie KRRiT

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz w Sejmie

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz nie skorzystał z zaproszenia do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Z informacji Wirtualnemedia.pl wynika, że przesłał list do regulatora. Zapowiedział, że spotka się z członkami KRRiT, jeśli przekażą oni pieniądze z abonamentu RTV wszystkim mediom publicznym.

W środę KRRiT zajmowała się kwestią środków z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Na początku roku Rada zamroziła wypłatę pieniędzy do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej mediów publicznych. Później przyjęto uchwałę o przekazaniu środków do depozytu sądowego. Jednocześnie KRRiT oczekuje od spółek mediów publicznych regularnego raportowania o przeznaczeniu pieniędzy z abonamentu.

Na specjalnym piątkowym posiedzeniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o przekazaniu Radiu dla Ciebie i Radiu Poznań pieniędzy z abonamentu RTV. Dzięki przyjętej wtedy uchwale Radio Dla Ciebie miało otrzymać 694 350 zł, natomiast Radio Poznań 720 420 zł z tytułu opłat abonamentowych przeznaczonych do wypłaty 15 kwietnia. W przypadku tych stacji nie tylko wpisano likwidatorów do Krajowego Rejestru Sądowego, ale także zakończyła się procedura odwoławcza.

KRRiT nie godzi się na szybkie wypłaty dla wszystkich

Jeden z członków Rady próbował przeforsować w środę uchwałę, która pozwoliłaby na szybkie wypłaty środków dla TVP, Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych. – W związku z wpisaniem do Krajowych Rejestrów Sądowych likwidatorów wszystkich 19 spółek mediów publicznych uchylenie postanowień obu uchwał wydaje się zasadne i umożliwia bezpośrednie przekazywanie środków z tytułu abonamentu wszystkim spółkom. W treści uchwały zaproponowałem również zobowiązanie Przewodniczącego do wydania dyspozycji wypłaty należnych spółkom kwot na dzień 15 kwietnia 2024 r. z wpływów abonamentowych. Wniosek formalny nie uzyskał wymaganej większości głosów i w związku z tym zgłoszona przeze mnie propozycja uchylenia wskazanych uchwał nie została podczas posiedzenia rozpatrzona – mówi zasiadający w KRRiT prof. Tadeusz Kowalski.

Inicjatywa zbiegła się z apelem 17 rozgłośni regionalnych. Zwróciły się one z prośbą do przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego o natychmiastowe przywrócenie wypłat. – Tylko sądy w Poznaniu i Olsztynie utworzyły depozyty, pozostałe sądy odmówiły przyjęciu pieniędzy do depozytu, co jednoznacznie wskazuje na niewłaściwość przyjętego przez Pana modelu postępowania – napisały.

Zauważają, że jednoznaczny status prawny mają nie tylko Radio Dla Ciebie i Radio Poznań. – Wbrew Pańskiemu publicznemu stwierdzeniu z 12 i 15 kwietnia br., wszystkie 17 akcyjnych spółek radiowych ma taki sam status prawny i formalny jak RDC i Radio Poznań – wszystkie spółki są wpisane do KRS, jest otwarta i potwierdzona ich prawomocna likwidacja, są wskazani likwidatorzy, a zatem nie istnieją żadne przeszkody formalne lub prawne do rozporządzania przez likwidatorów pieniędzmi, jakie spółki powinny otrzymać od KRRiT – można przeczytać w piśmie.

Polityka KRRiT ma utrudniać im realizację misji i bieżącą działalność. – Nie możemy na czas regulować wynagrodzeń pracowników czy zobowiązań wobec ZUS i US, rat kredytów bankowych i bieżących zobowiązań wobec kontrahentów. To wszystko wyłącznie z jednego powodu wstrzymania płatności KRRiT bezpośrednio na konta spółek i próby tworzenia depozytów sądowych -zauważają autorzy pisma.

Rada spotkała się z dwoma likwidatorami

W środę doszło do spotkania z dwoma likwidatorami spółek regionalnych Polskiego Radia: Radia Dla Ciebie i Radia Poznań. Prof. Kowalski relacjonuje, że większość członków KRRiT pytało ich o plany związane z likwidacją, sprzedaż nieruchomości, zwolnienia. Nikt takowych nie przedstawił. KRRiT pytała też o styczniowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Orzekł on, że przepisy o likwidacji spółek są sprzeczne z ustawą zasadniczą. Prof. Kowalski starał się skupić na pytaniach dotyczących planów rozgłośni.

– Likwidator Radia dla Ciebie Emilia Benedykcińska poinformowała, że w marcu br. RDC otrzymało od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 mln 176 tys. złotych. Poinformowała także, że RDC nie składało wniosku o odrzucenie przez sąd depozytu pieniędzy z abonamentu, przekazanych przez KRRiT. Likwidator Radia Poznań Piotr Michalak poinformował, że Radio Poznań otrzymało w marcu od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 mln 368 tys. zł. Poinformował także, że zwrócił się do sądu po odbiór środków przekazanych przez KRRiT do depozytu sądowego. Obydwoje likwidatorzy podzielili pogląd Członków KRRiT, że plan likwidacji mediów publicznych w Polsce nie zostanie ostatecznie zrealizowany – czytamy w komunikacie po posiedzeniu KRRiT podpisanym przez przewodniczącego Świrskiego.

Minister Sienkiewicz przesłał list

Na godzinę 12 KRRiT zaprosiła ministra Sienkiewicza. Szef resortu kultury nie pojawił się. – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz nie skorzystał z zaproszenia, a tym samym z możliwości osobistego omówienia z Członkami KRRiT sposobów zażegnania kryzysu w mediach publicznych po jego decyzjach z grudnia 2023 r., dotyczących zmian zarządów i likwidacji mediów publicznych. W związku z powyższym KRRiT oświadcza, że nadal oczekuje od ministra Sienkiewicza zastosowania się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r (K13/16) i z 2024 (K29/23) – zauważył regulator.

Prof. Tadeusz Kowalski tłumaczy, że minister Sienkiewicz wysłał do KRRiT pismo. Stwierdził w nim, że spotkanie i rozmowa o stanie mediów publicznych z KRRiT jest możliwa, kiedy – Krajowa Rada – jak stwierdza minister – zaprzestanie naruszania prawa i wypłaci publicznym jednostkom radia i telewizji, należne im wpływy z opłat abonamentowych.