Znamy skład zarządu Polska Press

Zenon Nowak na czele

Zarząd Polska Press został wyłoniony w konkursie

Zenon Nowak, dawny prezes Prasy Śląskiej, regionalnej spółki Polska Press, został powołany na stanowisko prezesa zarządu Polska Press – poinformowała rada nadzorcza grupy. Członkiem zarządu zostanie Elżbieta Żuraw, również związana niegdyś z Polska Press. Nowak obejmie stanowisko 18 marca, Żuraw – 11 marca.

Zenon Nowak to menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży medialnej. Związany do wielu lat (do 2020 r.) z Polska Press, zajmując na przestrzeni 17 lat stanowiska menedżerskie od dyrektora krajowego ds. komunikacji marketingowej do Prezesa Oddziału Prasa Śląska.

Pełnił również funkcję prezesa zarządu spółki Dom Prasy Sp. z o.o. Przez ostatnie lata związany był z rynkiem nieruchomości komercyjnych. Od 2020 roku doradca zarządu w Fabryce Porcelany w Katowicach. Ukończył studia Master of Business Administration (Akademia WSB we współpracy z EY) oraz studiował m.in. marketing i zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i politologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył także wiele kursów związanych ze sprzedażą i mediami.

Elżbieta Żuraw jest związana z Polska Press od prawie dwudziestu lat. Swoją karierę w spółce zaczynała w 2005 r. od stanowiska analityka sprzedaży. „Ma szeroką wiedzę z obszaru finansów popartą dużym doświadczeniem zdobytym m. in. w trakcie realizacji dużych projektów firmowych” – informuje spółka.

Od 2009 r. pełni funkcje na stanowiskach menedżerskich jako menadżer ds. budżetu oraz dyrektor finansowy. Od 2015 r. jest dyrektorem zarządzającym Centrum Usług Wspólnych Polska Press Grupy. Ukończyła kierunek informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Na tej samej uczelni kontynuowała poszerzanie wiedzy w ramach studiów podyplomowych z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. „Wielokrotnie udowodniła swoją lojalność wobec firmy, zaangażowanie, jak również partycypacyjny model zarządzania. Jednocześnie angażuje się w działalność społeczną uczestnicząc aktywnie w wolontariacie” – informuje firma.