Stacja Polskiego Radia dalej w likwidacji

Oddalono skargi

Publiczne Radio Dla Ciebie nadal będzie mieć wpisany w KRS stan likwidacji. Warszawski Sąd Rejonowy oddali skargi na postanowienie referendarza sądowego w tej sprawie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało we wtorek na portalu X, że „warszawski sąd rejestrowy, w zawodowym składzie sędziowskim, utrzymał wpis do rejestru przedsiębiorców KRS likwidacji spółki prowadzącej ‘Radio Dla Ciebie’”.

Wszystkie rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zostały postawione w stan likwidacji 29 grudnia przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W przypadku Radia dla Ciebie referendarz sądowy 12 stycznia zdecydował o wpisaniu stanu likwidacji do KRS.

Prezes Radia dla Ciebie Tadeusz Deszkiewicz i Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowały skargi na to postanowienie. Szef rozgłośni uzasadnił, że wniosek o wpis do KRS został złożony przez nieuprawniony podmiot, dlatego powinien zostać zwrócony.

– Każda ingerencja rządowa w system mediów publicznych stanowi naruszenie zasad demokratycznego państwa prawa. Podkreślić nadto należy, że na mediach publicznych spoczywa szereg obowiązków związanych z upowszechnianiem polskiej kultury oraz obiektywnym przedstawieniem rzeczywistości społecznej – podkreślił Deszkiewicz.

Deszkiewicz został prezesem Radia dla Ciebie prezesem w lutym 2016 roku. 30 grudnia w oświadczeniu ocenił decyzję ministra kultury o postawieniu firmy w stan likwidacji jako bezprawną. Powołał się m.in. na opinię konstytucjonalisty prof. Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz słowa ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, że w przypadku zmian w mediach publicznych „szukamy jakiejś podstawy prawnej, żeby to zrobić”.

– Przyjmując funkcję Prezesa Zarządu Spółki będącej częścią publicznej radiofonii, zobowiązałem się do dbania o jej interes i chronienia przed wrogimi działaniami. Spółka jest w dobrej kondycji finansowej, zespół jest profesjonalny i nie dopuszczę do zniweczenia ośmiu lat budowania wartościowej rozgłośni, której głównym i konsekwentnie realizowanym zadaniem było i jest realizowanie misji – wyliczył Deszkiewicz.

– Oświadczam, że w razie próby siłowego przejęcia kontroli nad Spółką będę – tak długo jak to możliwe – stał na straży jej suwerenności i bezpieczeństwa pracowników, w tym wartościowych i oddanych Polsce dziennikarzy – zapowiedział.