Reporterzy bez Granic: liczba zabitych dziennikarzy w związku z ich pracą jest najniższa od 2022 r.

Liczba dziennikarzy zabitych na całym świecie w związku z ich pracą jest najniższa od 2002 r., pomimo wojny na Bliskim Wschodzie – poinformowała w dorocznym, opublikowanym w czwartek raporcie międzynarodowa organizacja pozarządowa monitorująca wolność prasy na całym świecie Reporterzy bez Granic (RSF); według stanu z 1 grudnia 2023 zginęło ich 45.

Podczas konfliktu w Strefie Gazy co najmniej 13 dziennikarzy poniosło śmierć w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Jeśli jednak uwzględnić wszystkich zabitych dziennikarzy w strefie tego konfliktu, łącznie z tymi, którzy nie wykonywali akurat swojej pracy, liczba ta wynosi 56.

„Wśród cywilów w Strefie Gazy dziennikarze płacą wysoką cenę. (…) Liczba dziennikarzy zabitych w związku z ich pracą jest bardzo wysoka: co najmniej 13 na tak małym terytorium. Złożyliśmy skargę do Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w celu ustalenia faktów i tego, w jakim stopniu dziennikarze byli świadomie celem ataków” – powiedział sekretarz generalny RSF Christophe Deloire we wstępie do raportu.

„W skali globalnej wydaje się, że liczba dziennikarzy zabitych w trakcie pracy lub w związku z pracą gwałtownie spada od dłuższego czasu. Powody? Środki bezpieczeństwa w organizacjach informacyjnych, szkolenia i przydzielanie sprzętu ochronnego, ostrożność, efekty walki z bezkarnością i działania organizacji międzyrządowych (…)” – dodał.

Na całym świecie 521 dziennikarzy jest obecnie w aresztach lub więzieniach w związku z wykonywaniem pracy. Jest to spadek o 8,4 proc. w porównaniu z 2022 rokiem. W tym niechlubnym rankingu przodują Chiny, gdzie pozbawionych wolności jest 121 dziennikarzy (w tym 12 – w Hongkongu i 42 – w Sinciangu). Na drugim miejscu jest Birma (68), na trzecim Białoruś (39). Kolejne miejsca zajmują Wietnam (36 więzionych dziennikarzy ) i Rosja (28).

W raporcie odnotowano znaczący spadek liczby zabitych dziennikarzy w Ameryce Łacińskiej (z 26 w 2022 r. do sześciu w 2023 r.). Jednak – podkreślono – praca dziennikarza w tym regionie nadal nie jest bezpieczna, o czym świadczą niedawne porwania i ataki zbrojne w Meksyku. Rekordowy poziom przemocy zarejestrowany w Ameryce Łacińskiej w 2022 r. doprowadził do autocenzury, ponieważ przestępczość zorganizowana i korupcja znajdują się na szczycie listy tematów, które mogą kosztować dziennikarzy życie.

54 dziennikarzy na świecie jest przetrzymywanych jako zakładnicy. Spośród siedmiu uprowadzonych w tym roku, dwóch jest nadal przetrzymywanych przez porywaczy – obydwaj w Mali. Pozostali zakładnicy medialni znajdują się w zaledwie czterech krajach: Syrii (38), Iraku (9), Jemenie (4) i Meksyku (1).

W raporcie zamieszczono także zaktualizowany ranking wolności prasy, w którym sklasyfikowano 180 państw. Za kraje o największej wolności mediów uznano Norwegię, Irlandię i Danię. Listę zamykają (od końca): Korea Północna, Chiny i Wietnam. W porównaniu do roku 2022 Polska odnotowała awans z miejsca 66. na 57 i plasuje się w rankingu pomiędzy Kosowem a Burkina Faso.