UOKiK nie stwierdził naruszenia przepisów przy przejęciu Eurozetu

Po ponad 4 latach

Radia Eurozetu wspólnie z Grupą Radiową Agory tworzą Grupę Eurozet

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po ponad czterech latach zakończył wreszcie postępowanie, w którym chciał ustalić, czy Agora i SFS Ventures miały obowiązek zgłoszenia przejęcia Eurozetu w lutym 2019 roku. UOKiK nie stwierdził naruszenia przepisów.

– Postępowanie zostało zakończone, nie stwierdzono naruszenia przepisów dotyczących kontroli koncentracji – przekazał „Presserwisowi” departament komunikacji Urzędu.

20 lutego 2019 roku 40 proc. udziałów w Eurozecie od Czech Radio Center kupiła Agora, a 60 proc. czeska spółka SFS Ventures. Niedługo później, 4 marca, postępowanie w tej sprawie wszczął UOKiK. Urząd chciał ustalić m.in., czy istniał obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji (Agora i SFS Ventures tego nie zrobiły). UOKiK wezwał wtedy Agorę do przedstawienia informacji i dokumentów.

Później Agora wystąpiła o zgodę na przejęcie kontroli nad Eurozetem, ale UOKiK zakazał spółce tego ruchu na początku stycznia 2021 roku. Agora zaskarżyła decyzję i wygrała przed sądem. Pod koniec lutego 2023 roku zapadł już prawomocny wyrok drugiej instancji, który wydał spółce bezwarunkową zgodę, a ta tego samego dnia została większościowym wspólnikiem Eurozetu.

Mimo to Urząd nie zakończył wtedy postępowania z marca 2019 roku, dotyczącego zakupu Eurozetu przez Agorę i SFS Ventures od Czech Radio Center. Pod koniec marca 2023 roku UOKiK informował, że jest ono nadal w toku.

Ostatecznie UOKiK podjął decyzję w tej sprawie, uznając postępowanie za zakończone.

Spółka Eurozet w okresie marzec-wrzesień 2023 roku uzyskała 115,7 mln zł przychodów. Do Eurozetu należą ogólnopolskie Radio Zet, ponadregionalne Antyradio, sieci Meloradio i Chillizet oraz część stacji sieci Radio Plus. Radia Eurozetu wspólnie z Grupą Radiową Agory tworzą Grupę Eurozet.