Żegnamy Redaktora Jacka Drabka

Jacek Drabek

Do Wydawnictwa Gospodarczego dotarła smutna wiadomość o śmierci redaktora Jacka Drabka. W wieku 78 lat zmarł Jacek Drabek. Zmarł 10 października 2023 roku w szpitalu w Siemianowicach Śląskich po długiej chorobie. We wrześniu obchodził swoje 78. urodziny. Przez całe życie zawodowe związany z prasą jako dziennikarz i redaktor.

Red. Jacek Drabek urodził się w Łagiszy, dzisiejszej dzielnicy Będzina – Łagiszy, w 1944 roku. Trzy lata później rodzina Drabków przeniosła się do Zabrza-Mikulczyc. Liceum ukończył w sąsiedniej Rokitnicy w 1962 roku, po czym przez 7 miesięcy pracował w wydziale ruchu załogowego KWK Miechowice.

W 1963 roku rozpoczął studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Studia ukończył w 1969 roku uzyskując tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Po studiach rozpoczął pracę w „Dzienniku Zachodnim” na stanowisku redaktora ekspedycyjnego. Po pięciu latach przeniósł się do „Trybuny Robotniczej”, a następnie do „Trybuny Śląskiej”, gdzie pracował jako redaktor telegramów, kierownik redakcji nocnej, zastępca sekretarza redakcji i redaktor techniczny.

Później był zatrudniony w tygodniku „Racje”, ponownie w „Trybunie Śląskiej”, w tygodniku „Życie Bytomskie” i w „Dzienniku Śląskim”, był związany z „Gazetą Opolską”. Współpracował z dziennikami „Express Wieczorny” i „Sport”, w 1995 roku był współzałożycielem „Dziennika Kupieckiego”.

W 1996 roku rozpoczął współpracę z powstającą na śląskim rynku medialnym tytułową „Trybuną Górniczą”. Tygodnik wydawany był przez Wydawnictwo Górnicze, którego kontynuacją jest Wydawnictwo Gospodarcze. Po dwóch latach został sekretarzem redakcji czasopism naukowych i technicznych wydawanych przez WG. Na początku drugiej dekady 2000 roku przeszedł na emeryturę.

W pracy wykazał się kompetencją, rzetelnością i dociekliwością oraz umiejętnością współpracy ze środowiskiem naukowym i menadżerskim branży górniczej. Był cenionym redaktorem.

Żegnaj, Redaktorze Jacku!

Pogrzeb Redaktora Jacka Drabka odbył się w środę, 18 października 2023 r. w Katowicach.