Duże zmiany w strukturze Burda Media Polska

Jeden redaktor naczelny marki

– To naturalny krok, który wynika ze zmiany w konsumpcji mediów – skomentowała zmiany w Burda Media Polska Agnieszka Wicher-Szczesna, Dyrektor Zarządzająca segmentu Luxury & Lifestyle

burdamedia.pl)

Od 1 kwietnia 2023 roku Burda Media Polska wprowadzi nową strategię zarządzania produktami multimedialnymi. Zmiany zakładają połączenie zespołów zajmujących się wydaniami printowymi i serwisami online (w tym social mediami) w multimedialne zespoły redakcyjne. Na ich czele ma stać jeden redaktor naczelny danej marki. W efekcie z firmą żegnają się dwie redaktorki naczelne.

W związku z tą zmianą wraz z 1 kwietnia stanowisko redaktor naczelnej połączonych redakcji ELLE i ELLE.pl obejmie Marta Tabiś-Szymanek. Natomiast za markę, koncepcję artystyczną i merytoryczną ELLE Decoration odpowiada niezmiennie od 2006 roku redaktor naczelna Małgorzata Szczepańska. Połączone redakcje Glamour i Glamour.pl poprowadzi Katarzyna Dąbrowska, która w Burda Media Polska przez ostatnich 5 lat była redaktor naczelną magazynu Glamour.

Stanowisko redaktora naczelnego połączonych zespołów National Geographic i Traveler obejmie Łukasz Załuski, dotychczasowy redaktor naczelny National-geographic.pl. Jego zastępcą została Agnieszka Franus, która dotychczas prowadziła grupę magazynów National Geogarphic. Jednocześnie Franus w dalszym ciągu będzie pełnić funkcję redaktor naczelnej magazynu Kaleidoscope.

Marką VIVA! bez zmian będzie zarządzać Katarzyna Przybyszewska-Ortonowska, odpowiedzialna za serwis Viva.pl, magazyn VIVA! oraz VIVA! Moda.

Na skutek wprowadzonych zmian w strukturach zarządzania produktami z Burda Media Polska rozstała się Joanna Lorynowicz, dotychczasowa redaktor naczelna magazynu ELLE, Marta Kowalska, head of digital engagement segmentu luxury&lifestyle, a także Aleksandra Sokalska, redaktor naczelna Mamotoja.pl.

Agnieszka Wicher-Szczesna, dyrektor zarządzająca segmentu Luxury & Lifestyle w Burda Media Polska, tak skomentowała nadchodzące zmiany: – Jesteśmy w przełomowym momencie, gdy na oczach użytkowników granica pomiędzy mediami drukowanymi, cyfrowymi czy też social mediami coraz bardziej się zaciera. Dlatego chcemy zarządzać naszym portfolio mediowym, w tym polityką wydawniczą przez pryzmat marki i segmentu tematycznego w którym działa, a nie kanałów dotarcia jakim jest print czy digital.

I dodała: – To naturalny krok, który wynika ze zmiany w konsumpcji mediów, a nie z powodów efektywnościowych, gdyż nie planujemy zmian w składach osobowych połączonych redakcji.