Związki zawodowe walczą o podwyżki dla pracowników TVP

"1 tys. zł dla wszystkich"

Władze Telewizji Polskiej stwierdziły, że postulowana przez dwa związki zawodowe podwyżka podstawowego wynagrodzenia wszystkich pracowników o 1 tys. zł wymaga wcześniej analizy możliwości finansowych firmy. Związkowcy chcą więcej zmian w regulaminie płacowym.

Pod koniec ub.r. kierownictwo Telewizji Polskiej nie zgodziło się na postulaty płacowe dwóch działających w firmie związków zawodowych. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP „Wizja” i Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Radia i Telewizji chciały, żeby wypłacić wszystkim pracownikom po 1 tys. zł brutto świadczenia na Boże Narodzenie i wprowadzić podwyżkę inflacyjną, waloryzowaną co kwartał.

Organizacje pracownicze nie zrezygnowały ze swoich postulatów. – Przy braku zgody pracodawcy w 2022 r. na przyznanie pracownikom świadczenia świątecznego oraz podwyżki inflacyjnej, ponawiamy naszą prośbę o podniesienie wynagrodzenia zasadniczego o 1.000 zł wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę – stwierdziły w piśmie skierowanym do władz TVP miesiąc temu.

Powołały się także na zapisany w budżecie państwa na br. wzrost rekompensaty abonamentowej dla TVP i Polskiej Radia z 2 do 2,7 mld zł (nadawcy na pewno dostaną te środki, bo w zeszłym roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową). – Uważamy, że przyznane Spółce środki wystarczą też na ten cel, gdyż to dzięki wszystkim Pracownikom Spółki można realizować konkretne zadania misji publicznej – oceniły.

TVP analizuje możliwości finansowe

Związkowcy zamieścili właśnie otrzymaną odpowiedź. Władze Telewizji Polskiej przekazały, że „obecnie trwają prace analityczne mające na celu określenie możliwości finansowych Spółki w zakresie regulacji płac w 2023 r.”, a „ do czasu ich zakończenia ustosunkowanie się do zgłoszonych przez Państwa postulatów nie jest możliwe”.

Według związkowców oprócz podwyżki powinny zostać wprowadzone większe zmiany w regulaminie wynagrodzeń, ponieważ obecny jest przestarzały. – Uaktualnienie powinno dotyczyć m.in. tabel: stanowisk wynagrodzeń zasadniczych, stawek honorarium pracowniczego, kwot premii zadaniowej oraz nowych zasad tworzenia i przyznawania premii motywacyjnej – wyliczono.

– Uważamy, że również powinny być określone wymogi kwalifikacyjne na poszczególnych stanowiskach, waloryzacja wynagrodzeń zgodna z inflacją, a także przywrócony dodatek stażowy z tytułu wysługi lat. Pilnego uregulowania wymaga wyrównanie poziomu wynagrodzenia grup pracowników w Spółce zatrudnionych na podobnych stanowiskach i wykonujących jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości – dodano.

Związki zawodowe przypomniały, że reprezentują kilkuset pracowników TVP. – W związku z tym oczekujemy od Pracodawcy rozpoczęcia pilnych rozmów na powyższe tematy – podkreśliły.

Będą rozmowy TVP z „Solidarnością”

Podwyżki wynagrodzeń oczekuje też trzecia działająca w Telewizji Polskiej organizacja pracownicza – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”. Kilka tygodni temu zwróciła się do władz nadawcy o przystąpienie do negocjacji na ten temat, otrzymała już skład grupy negocjacyjnej reprezentującej firmę.

– Jesteśmy gotowi do rozmów. Czekamy jeszcze na konkretny termin, myślę, że to kwestia kilku dni – powiedział portalowi Wirtualnemedia.pl w zeszłym tygodniu Jarosław Najmoła, przewodniczący „Solidarności” w TVP.

W ub.r. podwyżka i nagroda na jubileusz

O wzrost wynagrodzeń na przełomie 2021 i 2022 roku zwróciła się zarówno „Solidarność”, jak też dwie inne działające w Telewizji Polskiej organizacje pracownicze: Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP „Wizja” i Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Radia i Telewizji.

Proponowały m.in. podwyżkę pensji zasadniczej przynajmniej o 1,5 tys. zł wszystkim pracownikom z premią motywacyjną oraz pensji zasadniczych wszystkim pracownikom z premią zadaniową i honorariami do minimalnego wynagrodzenia, przywrócenia miesięcznej premii motywacyjnej w wysokości co najmniej 20 proc. dla pracowników czasowo-premiowych, podniesienie premii zadaniowej i honorariów oraz przywrócenie dodatku stażowego.

Władze Telewizji Polskiej spełniły postulaty częściowo, podkreślając w komunikacie, że firma „dokonała analizy możliwości finansowych i na tej podstawie została podjęta decyzja w zakresie podwyższenia wynagrodzeń pracowników najmniej zarabiających, zatrudnionych w czasowo-premiowym systemie płac z premią motywacyjną”.

Konkrety podała w komunikacie „Wizja”. – Zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych o kwotę 500 zł brutto pracownikom z premią motywacyjną zarabiającym do 6000 zł, a pracownikom zarabiającym powyżej 6000 zł, a mniej niż 6500 zł, zwiększenie wynagrodzenia o kwotę je wyrównującą, do poziomu 6500 zł – opisano. –

Akceptujemy także propozycję wypłacenia w 2022 r. premii motywacyjnej w wysokości 10%, płatnej po każdym kwartale (4 wypłaty, począwszy od 11.04 br., przy czym premia za IV kwartał byłaby wypłacona w grudniu br. – dodano.

W listopadzie ub.r. pracownicy etatowi Telewizji Polskiej z minimum rocznym stażem dostali od 0,5 do 2 tys. zł brutto nagrody jubileuszowej z okazji 70-lecia nadawcy.

TVP zatrudnia 2,9 tys. osób na etatach

W 2021 r. przychody Telewizji Polskiej zwiększyły się o 7,2 proc. do 3,25 mld zł, a przy wzroście kosztów operacyjnych o 21,7 proc. do 3,12 mld zł zysk netto skurczył się ze 198,32 do 3,89 mln zł.

Na koniec 2021 r. zatrudnienie w Telewizji Polskiej wynosiło 2 889 etatów, o 53 więcej niż rok wcześniej. Zasadnicze wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 6,7 proc. do 10 491 zł.

W planie finansowym na 2022 r. Telewizja Polska zapisała wzrost przychodów do 3,42 mld zł, zwiększyć mają się zarówno wpływy z reklam i sponsoringu, jak i rekompensaty abonamentowej. W górę miały też pójść koszty energii i usług zewnętrznych, a ze sprzedaży obligacji skarbowych nadawca spodziewa się minimum 171 mln zł straty.