Ostatnie dni na nadsyłanie zgłoszeń do konkursów dla dziennikarzy lokalnych

SGL i SML czekają na zgłoszenia prac konkursowych

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych i Stowarzyszenie Mediów Lokalnych przypominają o upływających terminach nadsyłania zgłoszeń na konkursy dla dziennikarzy lokalnych. W konkursie SGL Local Press 2022 termin upływa 16 stycznia. W konkursie Local e-Journalism Awards 2022 – 9 dni później.

W obu konkursach mogą brać udział dziennikarze lokalni z gazet i portali, również niezrzeszonych w stowarzyszeniach. W obu wykluczono udział dziennikarzy z redakcji samorządowych, lub finansowanych ze środków publicznych. Poza kategoriami typowo dziennikarskimi, w których nagradzani są twórcy materiałów, nagrody otrzymują również portale i redakcje gazet. Dziennikarze mogą też zgłaszać swoje materiały do obu konkursów jednocześnie.

Formularze zgłoszeniowe i regulaminy konkursów można znaleźć na stronach SGL Local Press 2022 i Local e-Journalism Awards 2022.

Rozstrzygnięcie SGL Local Press 2022 i wręczenie nagród nastąpi 17 marca 2023 r. podczas gali finałowej konkursu, która odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich – Polin. Rozstrzygnięcie Local e-Journalism Awards 2022 nastąpi w marcu 2023 roku, w czasie III Forum Mediów Lokalnych „Lokalsi 4.0” w Warszawie.