Piotr Legutko p.o. naczelnym TVP Dokument

Piotr Legutko w TVP Dokument przejął obowiązki od Tomasza Piechala

Piotr Legutko, redaktor naczelny TVP Historia, został również p.o. redaktorem naczelnym TVP Dokument – ustalił „Presserwis”. Dotychczasowy szef kanału Tomasz Piechal przeszedł do Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

Piotr Legutko kieruje TVP Historia od połowy stycznia 2017 roku. Od lutego do grudnia 2016 roku był dyrektorem TVP 3 Kraków. Wcześniej prowadził krakowski oddział „Gościa Niedzielnego”. W latach 2006-2007 pracował w TVP, m.in. jako zastępca dyrektora Agencji Informacji. Od 2007 do 2011 roku był redaktorem naczelnym „Dziennika Polskiego”.

Tomasz Piechal, który był szefem TVP Dokument od startu kanału w 2020 roku, został kierownikiem działu programowego w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym. W TVP Piechal pracował od 2018 roku. Wcześniej – od 2014 roku – związany był z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. Był także dziennikarzem Eastbook.eu i „Super Expressu”.

We wrześniu 2022 roku TVP Historia miał 0,66 proc. udziału w rynku, a TVP Dokument – 0,1 proc. (dane Nielsen Media).