Seweryn Blumsztajn na czele Towarzystwa Dziennikarskiego

Lachowski nagrodzony

Seweryn Blumsztajn jest prezesem Towarzystwa Dziennikarskiego od utworzenia tej organizacji w 2012 roku

Seweryn Blumsztajn ponownie został prezesem Towarzystwa Dziennikarskiego – na kolejną trzyletnią kadencję. Organizacja swoją nagrodę przyznała Mateuszowi Lachowskiemu, korespondentowi Polsat News w Ukrainie.

Walne zgromadzenie Towarzystwa Dziennikarskiego odbyło się w sali konferencyjnej „Polityki”. Poza Sewerynem Blumsztajnem zarząd tworzą – także wybrani ponownie – Krzysztof Bobiński, Ewa Iwanova, Andrzej Krajewski i Jan Ordyński. Organizacja będzie miała sekretarza, wybranego z grona zarządu.

Towarzystwo Dziennikarskie swoją nagrodę Obywatel – Dziennikarz przyznało jednogłośnie Mateuszowi Lachowskiemu. Jej wręczenie planowane jest jeszcze w tym roku, podczas spotkania z okazji 10-lecia Towarzystwa.

W przyjętej uchwale walne zgromadzenie Towarzystwa Dziennikarskiego uznało, że projekt Europejskiego Aktu Wolności Mediów (EMFA) jest „poważnym wzmocnieniem wolności mediów w Unii Europejskiej” i zapowiedziało współdziałanie z instytucjami Unii Europejskiej, by tekst EMFA „był tak zdecydowany i skuteczny w obronie praw dziennikarzy i zagwarantowaniu pluralizmu mediów, jak będzie to możliwe”.

W liście do walnego zgromadzenia TD Andrzej Andrysiak, prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, podkreślił ich coraz trudniejszą sytuację: samorządy lokalne odcinają niezależne media od ogłoszeń, gnębią procesami, otwierają własne gazety, zawierają ogłoszenia po dumpingowych cenach, zasypują sprostowaniami, podkupują dziennikarzy. Prosił o wsparcie m.in. w postaci programu ochrony prawnej dla prasy lokalnej.

„W najbliższym roku Towarzystwo Dziennikarskie będzie nadal, szczególnie przed wyborami, pilnie śledzić przekaz mediów, szczególnie publicznych, zagarniętych przez rządzącą partię i próbować nowych sposobów przeciwstawienia się ich propagandzie” – zapowiada organizacja.