Holecka, Skowroński, Karnowski i Surmacz w kapitule konkursu dla dziennikarzy NBP

Danuta Holecka z TVP, Krzysztof Skowroński z SDP, Michał Karnowski z „Sieci” i Wojciech Surmacz z PAP kolejny rok znaleźli się w składzie jury konkursu Narodowego Banku Polskiego dla dziennikarzy im. Władysława Grabskiego.

Narodowy Bank Polski po raz dwudziesty organizuje Konkurs im. Władysława Grabskiego dla dziennikarzy i redakcje, którzy w sposób przystępny i zrozumiały wyjaśniają czytelnikom trudne zagadnienia ze świata gospodarki i przyczyniają się do podnoszenia wiedzy ekonomicznej społeczeństwa. Na zwycięzcę lub zwyciężczynię czeka tytuł Dziennikarza Ekonomicznego Roku oraz nagroda 30 000 zł. Laureaci nagrody za pracę zespołową o tematyce ekonomicznej Redakcja 2022 roku – otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł.

Kapituła może także przyznać nagrody o wartości 10 000 zł w każdej z pięciu kategorii konkursowych, w każdej z dwóch kategorii jubileuszowej („Polski złoty i niezależność banku centralnego” oraz „Wpływ wojny w Ukrainie na polską gospodarkę”) oraz dwa wyróżnienia.

Kategorie podstawowe:
• Polityka pieniężna i stabilność finansowa;
• Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna;
• Felieton lub analiza;
• Wywiad;
• Problematyka regionalna.

Kategorie jubileuszowe:
• Polski złoty i niezależność banku centralnego;
• Wpływ wojny w Ukrainie na polską gospodarkę.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele mediów: Danuta Holecka, prezenterka „Wiadomości” TVP, Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Michał Karnowski, członek zarządu Fratrii i publicysta „Sieci”, Wojciech Surmacz prezes zarządu Polskiej Agencji Prasowej.

Grono ekspertów reprezentują prof. Adam Budnikowski, prof. Grażyna Ancyparowicz, prof. Rafał Sura oraz prof. Ireneusz Dąbrowski.

Termin składania prac konkursowych mija 10 października 2022 r.