Wybraliśmy nowe władze katowickiego oddziału naszego Stowarzyszenia

Wojciech Domagała ponownie przewodniczącym Oddziału

We wtorek, 5 października b.r. Walnym Zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej w Katowicach zakończyły minioną, przeszło pięcioletnią kadencję ustępujące władze, pracujące w latach 2016 – 2021.

W zebraniu uczestniczyło 20 członków, w większości z Zespołu Starszych Dziennikarzy. W związku z tym, że przybyła na nie mniej niż połowa członków Oddziału, odbyło się ono w drugim terminie statutowym.

Zebrani, zgodnie z przyjętą tradycją minutą ciszy uczcili pamięć 53 Koleżanek i Kolegów zmarłych w okresie ostatnich lat.

Sprawozdanie za okres minionej kadencji, w imieniu ustępującego Zarządu, złożył jego przewodniczący – Wojciech Domagała, wyjaśniając jednocześnie powód zwołania oraz przyjęty przez Zarząd sposób przeprowadzenia Zebrania.

Po złożeniu sprawozdania przez Zbigniewa Pawła Szandara – skarbnika Zarządu, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący – Wojciech Mszyca. On też wystąpił z wnioskiem do Zebrania o udzielenie poprzez głosowanie absolutorium ustępującym władzom. Uczestniczący w zebraniu jednogłośnie wyrazili na to zgodę.

Po przygotowaniu wyborów przez wcześniej wybrane komisje, członkowie Oddziału w drodze tajnego głosowania wybrali nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Terenowy Sąd Dziennikarski. Funkcję przewodniczącego nowo wybrani członkowie Zarządu powierzyli po raz kolejny Wojciechowi Domagale, wiceprezesem został ponownie Dariusz Rott, sekretarzem – Kazimierz Krzyśków, skarbnikiem – Zbigniew Paweł Szandar, natomiast członkiem – Jacek Dokutowicz. Wśród wybranych do Komisji Rewizyjnej Oddziału znaleźli się po raz kolejny Wojciech Mszyca jako przewodniczący i Jerzy Bąk jako sekretarz oraz Marek Kowalski jako członek. Do Terenowego Sądu Dziennikarskiego wybrani zostali: Józef Romanowski jako przewodniczący oraz Adam Sozański i Józef Wróbel jako członkowie, rzecznikiem dyscyplinarnym natomiast został – Andrzej Dyczko.

Członkowie Oddziału postanowili także, że na X Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Warszawie Oddział w Katowicach reprezentować będą: Wojciech Domagała, Dariusz Rott i Kazimierz Krzyśków.

Foto: Andrzej Dyczko

https://photos.google.com/share/AF1QipNh-UJfps-A7CtPDNdqkZHOrLsDGen4sE9FYRcN2B0

https://photos.google.com/share/AF1QipNh-UJfps-A7CtPDNdqkZHOrLsDGen4sE9FYRcN2B0si0UzLo9TZ6089u8xjpCUSw?key=SFJ1Y0w3dGZhQlRHUFBoMmdLUlRvN09QaXYybjR3