Ostatnio dodane

Zapraszamy do udziału w 7 edycji konkursu dla dziennikarzy „Uzależnienia XXI wieku”!

Idea konkursów dla dziennikarzy powstała roku 2014 z inicjatywy Fundacji Inspiratornia. Ich celem jest propagowanie wiedzy na temat problematyki uzależnień behawioralnych poprzez promowanie najbardziej wartościowych artykułów, reportaży lub programów publicystycznych, które dotyczą tego zjawiska. Dzięki dotychczasowym edycjom konkursu, udało się zainteresować tym tematem ponad 230 dziennikarzy w całej Polsce. W efekcie przez 6 lat nadesłano prawie 300 prac.

Dotychczas nagrodzono już 29 dziennikarzy pracujących w radiu, prasie, internecie i telewizji. Poniżej przedstawiamy laureatów wszystkich edycji konkursu.

Jak co roku, Jury, w składzie: reportażystka Katarzyna Surmiak-Domańska z Polskiej Szkoły Reportażu, dr Bernadeta Lelonek-Kuleta z KUL oraz dr hab. Barbara Giza, Prof. Uniwersytetu SWPS, oceni prace w kategoriach: innowacyjność i ciekawość ujęcia tematu, warsztat dziennikarski, rzetelność przedstawionych informacji, oryginalność.

Konkurs zakończy uroczysta Gala, która odbędzie się jesienią w Warszawie w kawiarni Wrzenie Świata, na której laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe.

Poza nagrodami głównymi, nagrody przekażą również patroni: wydawnictwo ISKRY oraz Uniwersytet SWPS.

Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie www.fundacja-inspiratornia.pl

Konkurs dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursów przeprowadzanych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Maja Ruszpel
Specjalista terapii uzależnień
Fundacja Inspiratornia
telefon 606 662 355