Zmiany w regulaminie Rady Mediów Narodowych

"Całkowite wyeliminowanie społecznej kontroli"

Krzysztof Czabański

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański proponował, aby zmienić regulamin działania Rady, by mógł on zwoływać posiedzenia online na co najmniej 24 godziny przed ich terminem i by na oddanie głosu był tylko dzień. Głosami członków związanych z PiS przyjęto zmiany.

Krzysztof Czabański kilka dni temu zaproponował, by do regulaminu działania Rady Mediów Narodowych dodać zapis o głosowaniu korespondencyjnym, które odbywa się w formie elektronicznej. Mailowo miałby on przesyłać zarządzenie o głosowaniu wraz z projektem uchwał, natomiast pozostali członkowie mieliby jeden dzień na oddanie swojego głosu. Dodatkowo w ciągu jednego dnia sekretariat Rady miałby potwierdzać telefonicznie oddanie głosu.

Szef RMN z dodatkowymi uprawnieniami

Podczas posiedzenia RMN, które odbywało się 16 lutego br., głosami trojga członków związanych z PiS przyjęto zmiany w regulaminie. W efekcie, przewodniczący RMN zyskał dodatkowe uprawnienia, a nagle zwołane posiedzenie będzie mogło odbywać się nie tylko w formule online, ale też bez wcześniejszego przesłuchania kandydatów (co już miało miejsce). Wystarczy jedynie telefoniczne potwierdzenie głosowania.

Od początku propozycja zmian nie podobała się Juliuszowi Braunowi, który przekazał nam, że jego zdaniem członkowie RMN zostali nawet pozbawieni możliwości przedstawienia swojego stanowiska.

– Skrócono czas potrzebny na zwołanie posiedzenia RMN. Członkowie Rady mogą być teraz zawiadomieni o posiedzeniu i proponowanym porządku obrad na jeden dzień przed terminem posiedzenia . Dotyczy to posiedzeń online, ale przewodniczący ma możliwość zwoływania takich posiedzeń wedle własnego uznania i od roku RMN obraduje wyłącznie w tym trybie. Termin jednodniowy uniemożliwia to właściwe przygotowanie do dyskusji, zebranie materiałów, uzyskanie opinii prawnych – zwraca uwagę Braun.

„Całkowite wyeliminowanie społecznej kontroli”

Do tej pory regulamin przewidywał konieczność zawiadomienia o posiedzeniu na co najmniej 7 dni, a z ważnych powodów – na 2 dni przed terminem posiedzenia.

– Głosowanie korespondencyjne przewodniczący może zarządzić w każdej sprawie, pozostawiając członkom Rady tylko 24 godziny na oddanie głosu. W głosowaniu korespondencyjnym nie jest możliwe przeprowadzenie dyskusji nad zgłoszonym projektem uchwały, nie można też nawet zadawać pytań dotyczących projektu uchwały, nie ma tez możliwości zgłaszania poprawek. Dotąd członkowie Rady mieli dwa dni na oddanie głosu, możliwe było też zgłaszanie poprawek do projektu przedstawionej uchwały – zaznacza były prezes TVP.

Jego zdaniem „tak radykalne ograniczenie – i tak niewielkich – uprawnień członków Rady Mediów Narodowych świadczy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość dąży do całkowitego wyeliminowania społecznej kontroli w dziedzinie mediów publicznych”.

Rada Mediów Narodowych decyduje o powoływaniu i odwoływaniu władz spółek mediów publicznych. W jej skład wchodzą: Krzysztof Czabański, Joanna Lichocka, Elżbieta Kruk, Juliusz Braun, Robert Kwiatkowski.