Sąd oddalił pozew szkoły policyjnej przeciwko TVN

Insp. Marek Fałdowski

Sąd Okręgowy w Olsztynie oddalił powództwo Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie przeciwko TVN. Chodziło o reportaż „Superwizjera” na temat insp. Marka Fałdowskiego, byłego rektora uczelni.

W materiale opublikowanym w październiku 2019 roku pokazano wypowiedzi byłych i obecnych wykładowców szkoły wyższej, którzy zarzucili komendantowi-rektorowi naruszenie praw autorskich, przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, mobbing oraz plagiat pracy habilitacyjnej. Autorzy reportażu wskazali także na szereg innych nieprawidłowości w pracy insp. Fałdowskiego.

– Warto podkreślić, że rektor, którego dotyczył reportaż, nie złożył pozwu osobiście, tylko użył pieniędzy uczelni i pozwał TVN przez szkołę wyższą – mówi „Press” Jarosław Jabrzyk, szef zespołu „Superwizjera”.

Sąd w Olsztynie 18 stycznia oddalił powództwo oraz nakazał uczelni zwrot kosztów sądowych. – Drugiej stronie przysługuje odwołanie, czekamy na uzasadnienie wyroku – mówi Jabrzyk.

Cztery miesiące po publikacji reportażu „Superwizjera” TVN, w lutym 2020 roku, insp. Fałdowski podał się do dymisji.