KRRiT ogłosiła konkurs na koncesję naziemną w miejsce ATM Rozrywki

Stacja może mieć dowolny profil

Witold Kołodziejski

W Monitorze Polskim ukazało się ogłoszenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na miejsce na pierwszym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej zajmowane obecnie przez ATM Rozrywkę. Zainteresowani nadawcy mogą składać wnioski przez 45 dni – dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl.

Ogłoszenie dotyczy 10-letniej koncesji na całodobowy kanał telewizyjny. Zaznaczono, że może on mieć charakter uniwersalny lub wyspecjalizowany.

Przewodniczący Krajowej Rady skierował ogłoszenie 28 października, a w Monitorze Polskim zostało ono opublikowane w zeszły wtorek. Termin składania wniosków określono na 45 dni od publikacja ogłoszenia.

– Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – zapowiedziano. KRRiT apeluje do mediów o zachowanie spokoju i rzetelność. Grozi konsekwencjami

Koncesja ATM Rozrywki wygaśnie w lutym

Ogłoszenie dotyczy miejsca na pierwszym multipleksie zajmowanego obecnie przez ATM Rozrywkę, której koncesja wygaśnie 25 lutego 2021 roku. Przewodniczący KRRiT nie przedłużył jej, uzasadniając, że w wyznaczonym terminie nadająca kanał ATM Grupa nie przekazała stosownego wniosku.

– Dokumenty do KRRiT nie wpłynęły. Nadawca nie udokumentował, że przedmiotowy wniosek o przedłużenie koncesji został dostarczony – przekazała portalowi Wirtualnemedia.pl pod koniec października Teresa Brykczyńska, rzeczniczka prasowa KRRiT.

Grupa ATM swoją wersję tej sprawy szczegółowo opisała w komunikacie giełdowym. W połowie stycznia br. firma skierowała do KRRiT wniosek o przedłużenie koncesji bez postępowania konkursowego (zgodnie z art. 35a Ustawy o radiofonii i telewizji nadawcy mogą o to wnioskować na minimum 12 miesięcy przed wygaśnięciem obecnej koncesji) i ma potwierdzające to dokumenty.

Jednak kiedy pod koniec marca po wybuchu epidemii zawnioskowała o rozłożenie opłaty koncesyjnej na raty, przewodniczący KRRiT zwrócił się o potwierdzenie wysłania wniosku, a w połowie lipca poinformował, że nie otrzymał od firmy wniosku o przedłużenie koncesji, więc nie toczy się w tej sprawie postępowanie administracyjne.

Wtedy nadawca, jak opisał, „z ostrożności złożył ponownie wniosek o udzielenie koncesji na kolejny okres dla programu ATM Rozrywka TV łącznie z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia ww. wniosku”. Firma tłumaczyła, że pierwotny wniosek wysłała w ustawowym terminie i nie odpowiada za powstałe opóźnienie, ponadto KRRiT wcześniej w analogicznej sytuacji dokonywała przywrócenia terminu o udzielenie koncesji.

ATM Grupa chce starać się o nową koncesję

Pod koniec października Grupa ATM zapowiedziała, że jeśli KRRiT ogłosi konkurs na stację w miejsce ATM Rozrywki, weźmie w nim udział, o ile będzie chodziło o kanał o podobnym profilu tematycznym.

Nadawca zaznaczył, że „dokonuje obecnie oceny dostępnych mu na tym etapie środków prawnych w celu ochrony swoich interesów, a po dokonaniu tej oceny zamierza skorzystać z potencjalnie najbardziej efektywnych środków prawnych. W szczególności od Postanowienia przysługuje Emitentowi prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Przewodniczącego KRRiT”.

W drugim kwartale br. ATM Grupa zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 42,9 proc. do 35,11 mln zł i zysku netto z 10,05 do 2,96 mln zł, a w całym pierwszym półroczu jej wpływy zmalały o 26,4 proc. do 85,8 mln zł. Najmocniej skurczyły się przychody firmy z wynajmu sprzętu i hal producenckich.

W obejmującym ATM Rozrywkę pionie nadawania półroczne przychody sprzedażowe ATM Grupy zmalały z 11,06 do 7,39 mln zł, a wynik netto – z 2,75 mln zł zysku do 1,14 mln zł straty. Firma uzasadniła to przejściem części widzów od kanałów rozrywkowych do informacyjnych w związku z pierwszą falą epidemii.