Ostatnio dodane

Teresa Wierzbowska prezesem Związku Pracodawców Prywatnych Mediów

Teresa Wierzbowska

Teresa Wierzbowska z Cyfrowego Polsatu została nowym prezesem Związku Pracodawców Prywatnych Mediów. Wybrano ją na dwuletnią kadencję.

Wierzbowska na stanowisku prezesa Związku Pracodawców Prywatnych Mediów zastąpiła Marka Szydłowskiego.

Do zarządu weszli także Patrycja Gołos z UPC Polska, Ewa Wzięch (Canal+), Rafał Karcz (Grupa RMF FM), Bartosz Romanowski z Agory, Dominika Stępińska-Duch (TVN) i Agnieszka Mazur z Eurozetu.

Teresa Wierzbowska w Cyfrowym Polsacie

Teresa Wierzbowska na co dzień jest doradcą zarządu Cyfrowego Polsatu ds. public affairs. Angażuje się też w działalność organizacji branżowych, rozwijających media w Polsce, takich jak Stowarzyszenie Sygnał (reprezentuje branżę audiowizualną w zakresie ochrony własności intelektualnej), Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji czy Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Związek Pracodawców Prywatnych Mediów powstał w 1998 r., rok później przystąpił do Konfederacji Lewiatan. Reprezentuje interesy branży medialnej i zabiega o poprawę warunków jej funkcjonowania. Przynależność Związku do Lewiatana umożliwia uczestnictwo w procesie legislacyjnym, zarówno krajowym, jak unijnym, m.in. poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych oraz udział w pracach komisji rządowych i parlamentarnych.