Ostatnio dodane

Upadł wniosek o opracowanie „Raportu o stanie Polskiego Radia”

„Nie potrzebujemy eksperckiej oceny”

Członkini rady programowej Polskiego Radia, Janina Jankowska, podczas ostatniego posiedzenia zaproponowała opracowanie „Raportu o stanie Polskiego Radia”. Pomysł jednak przepadł w głosowaniu. – Chcieliśmy poznać stan faktyczny tej instytucji, mamy prawo zlecać podobne raporty ekspertom – uzasadnia w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Jankowska.

Do października br. Janina Jankowska była wiceprzewodniczącą rady, teraz pozostaje jej członkiem (zrezygnowała ze stanowiska razem z Janem Ordyńskim). W rozmowie z nami wskazuje, że powodem, dla którego podczas ostatnich obrad zgłosiła wniosek o raport ekspercki, była sytuacja w Trójce i szerzej: w całym Polskim Radiu. Sytuacją tą rada zajmowała się podczas jednego z wrześniowych posiedzeń. Głosowano wówczas nad projektem krytycznej uchwały w sprawie sytuacji w radiowej Trójce, ale ostatecznie treść listu odrzucono większością głosów.

– My, członkowie Rady Programowej Polskiego Radia, stwierdzamy, że zarządzanie programem tej instytucji pod kierownictwem prezes Agnieszki Kamińskiej prowadzi do narastającego kryzysu spółki, wyrażającego się spadkiem słuchalności głównych anten, pogarszającym się wizerunkiem, decyzjami budzącymi sprzeciw opinii publicznej. W ostatnich miesiącach przejawiało to się przede wszystkim ośmiomiesięcznym wakatem na stanowisku redaktora naczelnego Studia Reportażu i Dokumentu oraz usunięciem ze stanowiska, po dwóch miesiącach pracy, Jakuba Strzyczkowskiego, dyrektora Trzeciego Programu – napisano m.in. w memoriale.

Stanowisko opublikowano mimo wszystko na stronie internetowej rady programowej, a także przekazano do Ministerstwa Kultury, Rady Mediów Narodowych i KRRiT. – Tylko Ministerstwo Kultury nam odpisało, że sprawa nie leży w ich gestii, lecz Rady Mediów Narodowych. Te milczą – napisała Jankowska.

Idąc krok dalej, była wiceprzewodnicząca zaproponowała także członkom rady zamówienie u zewnętrznych specjalistów „Raportu o stanie Polskiego Radia”. – W myśl ustawy o radiofonii i telewizji mamy prawo zlecać medioznawcom i socjologom badania programów radiowych. Uważałam, że sytuacja dojrzała do tego, by poznać bezstronną ocenę zewnętrzną. – mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Janina Jankowska. – To jest trochę nasza wina, że dotychczas nie sięgnęliśmy po taki instrument. – komentuje nasza rozmówczyni. Pomysł jednak został odrzucony w drodze głosowania, stosunkiem głosów 4 „za”, 6 – „przeciw” i dwa głosy wstrzymujące się. – Rada Programowa PR tej kadencji nie potrzebuje eksperckiej oceny jakości programów pod kątem realizacji obowiązków misyjnych – skomentowała Jankowska.

Kadencja obecnej rady programowej wygasa w połowie stycznia 2021 roku. Pod koniec września br. odszedł z niej przewodniczący Mirosław Wąsik. Jako powód swojej rezygnacji w piśmie podał spór z prezes Agnieszką Kamińską. W ostatnim czasie prawnicy rozgłośni na jej polecenie mieli analizować kwestię wypłaty diet dla członków rady. Przez czas analizy zarząd spółki miał także podjąć decyzję o wstrzymaniu wypłat diet.

W 2019 roku Polskie Radio osiągnęło 316,11 mln zł przychodów, o 6,07 proc. mniej niż rok wcześniej, oraz 10,44 mln zł straty netto (wobec 15,3 mln zysku netto w 2018 roku).