Ostatnio dodane

Ponad 300 tys. zł zysku wydawcy „Gazety Polskiej”

Tomasz Sakiewicz

Niezależne Wydawnictwo Polskie, wydawca tygodnika „Gazeta Polska”, w 2019 roku zanotowało przychody ze sprzedaży w wysokości 17,94 mln zł (spadek o 0,33 proc. w stosunku do 2018 roku) i zysk netto 305,8 tys. zł (spadek o 1,96 proc.).

W 2019 roku przychody ze sprzedaży egzemplarzowej „Gazety Polskiej” zmalały o ok. 14 proc., wzrosły natomiast z prenumeraty papierowej (o ok. 20 proc.) i elektronicznej (o ok. 6 proc.). O 4,4 proc. wzrosły przychody reklamowe. Spółka nie podała konkretnie, ile wyniosły te przychody.

Koszty wynagrodzeń w spółce to 3,88 mln zł (wzrost o 7,18 proc.). Na koniec 2019 roku wydawnictwo zatrudniało 38 etatowych pracowników, współpracowało z 66 osobami.

Spółka dokonała odpisu należności od Ruchu na kwotę 613,3 tys. zł.

98,4 tys. zł z wypracowanego w 2019 roku zysku zostanie przeznaczone na dywidendę, a 207,4 tys. zł na pokrycie straty z wcześniejszych lat. Największym udziałowcem spółki jest jej prezes i redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz.

Jak wynika z danych ZKDP, w kwietniu średnia sprzedaż ogółem „Gazety Polskiej” wyniosła 20 483 egz. (spadek o 4,01 proc. wobec kwietnia 2019 roku).