Ostatnio dodane

Jacek Kurski ma nadzorować Telewizyjną Agencję Informacyjną

Jacek Kurski

Marzena Paczuska zrezygnowała z funkcji członka zarządu Telewizji Polskiej. Jacek Kurski ma w zarządzie nadzorować Telewizyjną Agencję Informacyjną. Z ustaleń „Presserwisu” wynika, że przedłużone ma zostać czasowe oddelegowanie Macieja Łopińskiego z rady nadzorczej spółki do wykonywania czynności prezesa telewizji.

Marzena Paczuska w złożonej w piątek rezygnacji nie podała powodów decyzji. 10 marca została zawieszona przez radę nadzorczą TVP w obowiązkach członka zarządu spółki na trzy miesiące. Nadzór nad jednostkami, za które odpowiadała (Ośrodek Kanałów i Serwisów Internetowych, TVP Polonia i Biełsat TV), przejął w zarządzie już wtedy Mateusz Matyszkowicz. Paczuska do zarządu telewizji weszła w połowie marca 2019 roku, wcześniej była doradczynią zarządu i szefową „Wiadomości”.

Po rezygnacji Marzeny Paczuskiej zarząd TVP tworzą: p.o. prezes Maciej Łopiński, Jacek Kurski i Mateusz Matyszkowicz. Oddelegowanie Łopińskiego z rady nadzorczej kończy się 10 czerwca, ale – jak dowiedzieliśmy się – ma zostać przedłużone. Łopiński w zarządzie nadzoruje jednostki korporacyjne. Jacek Kurski – programowe (w tym biuro programowe, Telewizyjną Agencję Informacyjną i TVP Sport). Matyszkowiczowi podlegają te same jednostki co wcześniej (m.in. Centrum Kultury i Historii oraz Agencja Kreacji Filmu i Serialu).

W piątek przewodniczący Rady Mediów Narodowych zarządził korespondencyjne głosowanie nad uchwałami uchylającymi uchwały o powołaniu Jacka Kurskiego na członka zarządu TVP i poszerzeniu zarządu spółki do czterech osób (z 22 maja), a także nad uchwałą o ponownym wejściu Kurskiego do zarządu telewizji. – Były rozbieżne opinie prawne, czy poprzednie powołanie w sytuacji sprzeczności między liczebnością zarządu i zniesieniem ograniczenia tej liczebności w ustawie a innym zapisem na ten temat w statucie TVP nie spowoduje wątpliwości co do prawomocności powołania – wyjaśnia przewodniczący RMN Krzysztof Czabański. Statut TVP przewiduje, że zarząd spółki liczy od jednej do trzech osób.