Agora nie planuje zamykania kolejnych tytułów prasowych

Agora spodziewa się, że przychody grupy w całym 2020 roku „mogą istotnie się zmniejszyć”. Najmocniej ucierpieć mają kino, gastronomia, reklama zewnętrzna i radio.

W piątek Agora opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 roku. Wzrosły przychody segmentów internet – do 47,4 mln zł (wzrost o 26,1 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku) i radio – do 23,5 mln zł (wzrost o 6,3 proc). Spadki przychodów zanotowały segmenty film i książka – do 140,1 mln zł (spadek o 11,3 proc.), prasa – do 52,5 mln zł (spadek o 15,5 proc.) i reklama zewnętrzna – do 31,9 (spadek o 11,1 proc.).

Prezes Bartosz Hojka podczas piątkowej wideokonferencji podkreślał, że Agora nie planuje zamykania kolejnych tytułów prasowych (w związku z sytuacją spowodowaną pandemią przestała wydawać „Logo” i „Avanti”). Jak dodał, „Gazeta Wyborcza” pod koniec kwartału miała 236,5 tys. cyfrowych subskrypcji. To wzrost przychodów ze sprzedaży prenumerat cyfrowych miał pozytywny wpływ na przychody segmentu prasa (przychody z prenumeraty Wyborcza.pl i reklamy internetowej wzrosły do 11,2 mln zł). Negatywnie na jego wyniki wpłynęły niższe wpływy z reklam oraz z działalności poligraficznej (w 2019 roku Agora zamknęła dwie z trzech swoich drukarni).

W ramach oszczędności Agora zrezygnowała z części biur lokalnych: praca ma odbywać się w nich zdalnie, także po zniesieniu ograniczeń związanych z epidemią.

Kiedy otwarcie kin Helios?

Zarząd poinformował, że nie podjął jeszcze decyzji co do ponownego otwarcia kin sieci Helios. Na pewno nie stanie się to 6 czerwca, kiedy decyzją rządu kina mogą wznowić działalność. – Nieznane są nam obostrzenia sanitarne, które musielibyśmy wprowadzić – podkreślał prezes Heliosa i członek zarządu Agory Tomasz Jagiełło. Jak dodawał, w czerwcu w związku z przesunięciami premier kina nie miałyby czego wyświetlać. Przychody ze sprzedaży biletów w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku spadły o 19,8 proc., a ze sprzedaży barowej o 16,5 proc. Według szacunków Agory frekwencja w polskich kinach w 2020 roku może być niższa o około połowę.

Agora dodała, że w 2020 roku wartość rynku reklamy w Polsce spadnie o 20-25 proc. Spółka prognozuje największe spadki w reklamie zewnętrznej, prasowej i kinowej (do 30 proc.). Najmniej dotknięta epidemią ma być reklama w internecie. – Spodziewamy się kilkunastoprocentowej zniżki – mówiła Agnieszka Sadowska z zarządu spółki.

W czwartek Agora przyznała, że pandemia COVID-19 oraz jej długofalowe skutki dla polskiej gospodarki uniemożliwią jej zrealizowanie celów finansowych ustalonych w strategii na lata 2018-2022. Zarząd dodał, że podjął działania oszczędnościowe, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe grupy do końca 2020 roku, a także mieć czas na dalsze negocjacje z bankami w sprawie finansowania grupy.

Agora oszczędzi dzięki obniżce wynagrodzeń

Zarząd Agory w połowie kwietnia podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie obniżki na sześć miesięcy wynagrodzeń pracowników o 20 proc. Zarząd szacuje, że łączne oszczędności z tego tytułu wyniosą ok. 25 mln zł. Agora zwolniła 26 pracowników ze spółki zależnej Goldenline (około 80 proc. załogi) w ramach programu dobrowolnych odejść. W piątek Agnieszka Sadowska mówiła, że spółka będzie działać w ograniczonym zakresie.

W piątek rano kurs akcji spadł z poziomu 8,28 zł do 7,92 zł. W momencie zamknięcia giełdy wynosił 8 zł.