Zmarła Jolanta Marondel – Kotlarz

Jolanta Marondel - Kotlarz

We wtorek, 31 marca zmarła redaktor Jolanta Marondel – Kotlarz. Miała 56 lat.

W początkach lat 90. minionego stulecia współpracowała ze „Sztandarem Młodych”, z „Wieczorem”, a także z Górnośląską Oficyną Wydawniczą w Katowicach, później pisała do wielu lokalnych gazet. Jej publikacje ukazywały się na stronach portali internetowych. W ostatnim czasie pisała dla „Katowice Dziś”.

Dziennikarstwo było jej pasją, a nie tylko zawodem. Dawała temu wyraz pisząc o wielu sprawach trudnych.

Była córką Andrzeja Marondela dziennikarza sportowego, absolwenta Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, współpracującego ze „Sportem”, „Wieczorem”, „Trybuną Robotniczą”, współzałożycielem koła TKKF przy Śląskim Wydawnictwie Prasowym.

Odeszła nagle. Do końca dzielnie walczyła z chorobą. Spoczęła na cmentarzu parafii p.w. św. Szczepana w Bogucicach, pozostawiając męża i dwie córki.

ZEW

P.S. Rodzina Zmarłej Dziennikarki, znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej, prowadzi aktualnie zbiórkę pieniężną. Środki z niej pozyskane mają być przeznaczone na koszty pogrzebu. Więcej na profilu: Jolanta Marondel – Kotlarz https://www.facebook.com/jolanta.marondelkotlarz