Ostatnio dodane

Biuro Zarządu Głównego zamknięte

Obowiązujący w Polsce stan epidemii i wprowadzone przed tygodniem ograniczenia poruszania się w tym czasie, zobowiązuje nas do zastosowania maksymalnych środków ostrożności w każdej dziedzinie życia publicznego.

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie członków Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, w większości osób w wieku podeszłym, najbardziej narażonych na zarażenie koronawirusem, zarządzam, w porozumieniu z Prezydium ZG, przedłużenie zamknięcia biura Zarządu Głównego SDRP do 13 kwietnia 2020 r. Za wszelkie, z tym związane niedogodności, przepraszam. Jednocześnie zalecam przedłużenie okresu zamknięcia biur w oddziałach, w których takie biura funkcjonują. Proszę zarządzenie potraktować z powagą i odpowiedzialnością. Poniżej szczegółowe uzasadnienie decyzji.

Andrzej Maślankiewicz
sekretarz generalny ZG SDRP

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570) w rozdziale 1 art. 5. pkt 1. ust. 2) zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (…), oraz ust. 3) stosowania się do nakazów i zakazów organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. W ustawie jest mowa ostanie epidemii wprowadzonym na terenie całego kraju do dnia 13 kwietnia 2020 roku i w Art. 46. ust. 1) o czasowym ograniczeniu określonego sposobu przemieszczania się, oraz ust. 4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności/.
Ten kto nie zastosuje się do obowiązujących obostrzeń, w nieuzasadniony sposób organizując pracę zarządzanej jednostki, może się narazić na konsekwencje karne (łącznie z odpowiedzialnością pozbawienia wolności, nie tylko grzywny).