Ostatnio dodane

„Pismo” i „Dwutygodnik” po odwołaniach z dotacjami resortu kultury

Piotr Gliński

„Pismo. Magazyn opinii” i „Dwutygodnik” znalazły się wśród czasopism, którym minister kultury Piotr Gliński po złożeniu odwołań przyznał resortowe dofinansowanie na działalność w 2020 roku.

Po rozpatrzeniu odwołań od wyników pierwszego naboru resort kultury rozdysponował dodatkowe 905 tys. zł na dofinansowanie działalności 23 czasopism. Fundacja Pismo na wydawanie „Pisma” otrzymała 70 tys. zł (w 2019 roku nie było wspierane finansowo przez ministerstwo). Z kolei Dom Spotkań z Historią na wydawanie magazynu kulturalnego „Dwutygodnik” otrzymał 50 tys. zł, chociaż ubiegał się o 90 tys. zł rocznie, czyli łącznie o 270 tys. zł (w rozłożeniu na trzy lata).

Wśród tytułów, które po odwołaniu otrzymają pieniądze, są także kwartalnik „The Warsaw Institute Review” (90 tys. zł w latach 2020-2022), „Układ Sił” (68 tys. zł), “JazzPRESS” (60 tys. zł w latach 2020-2022), miesięczniki „Help – wiedzieć więcej”, „Luka” (po 55 tys. zł), „Stolica”, „Dialog Pheniben”, „Głos Plastyków” (po 50 tys. zł), „Integracja” (45 tys. zł), „Powidoki” (40 tys. zł), „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” (35 tys. zł), „ Awazymyz”, „Akant” (po 30 tys. zł), “ W Kratkę – pismo artystów i kobiet w więzieniu” (25 tys. zł), „Gazeta Literacka Migotania”, „Poezja Dzisiaj” (po 20 tys. zł), „Lwowski Biuletyn Informacyjny 2020”, „Zeszyty Komiksowe” (po 15 tys. zł), „Własnym Głosem” (12 tys. zł), Biuletyny Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, „Rocznik Ruskiej Bursy 2020” (po 10 tys. zł).

Odwołania złożyły, lecz nie otrzymały środków, m.in. „Tygodnik Powszechny” (Tygodnik Powszechny) na dodatek „Książki w Tygodniku”, „Uważam Rze Historia” (Gremi Media) na cykl publikacji na temat wydarzeń i osób z historii Polski XX wieku, „Krytyka Polityczna” (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego), „Liberte!” (Fundacja Liberte!), „Opowiadanie” (Towarzystwo Aktywnej Komunikacji).

Budżet na dofinansowanie przez trzy lata wynosi 2,68 mln zł. W pierwszym naborze największą dotację na bieżący rok, w wysokości 97,5 tys. zł, przyznano Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego na wydanie czterech numerów kwartalnika „Kronos. Metafizyka, kultura, religia”.