Organizacje wydawców apelują do rządu o pomoc lokalnej prasie

Chcą pożyczek oraz zwolnienia z ZUS i VAT

Izba Wydawców Pracy wraz ze Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych i Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej napisali listy: do premiera Mateusza Morawieckiego, ministra kultury Piotra Glińskiego i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Apelują o pomoc dla wydawców lokalnych tytułów prasowych. Ma ona polegać m.in. na publikacji rządowych ogłoszeń i udzieleniu pożyczki.

Pisząc do członków rządu, organizacje wydawców prasowych podkreślają, w jak trudnej sytuacji znaleźli się wydawcy prasy lokalnej oraz jak ważną rolę pełnią takie tytuły: przekazują informacje, edukują czytelników oraz integrują ich wokół idei wspólnych działań.

– Szczególnie ważną rolę odgrywa przy tym prasa lokalna, dostarczająca na bieżąco najważniejsze informacje dotyczące najbliższego otoczenia i sytuacji danego regionu. Rola ta jest tym większa, iż tytuły lokalne docierają często do osób, które nie potrafią korzystać z internetu. Obecnie jednak prasa lokalna z dnia na dzień została postawiona w niezwykle trudnej sytuacji. Akcja „pozostań w domu” i systematycznie wprowadzane zakazy i ograniczenia przekładają się w sposób oczywisty na spadek sprzedaży czasopism i na przychody wydawnictw – czytamy w listach.

Nadawcy piszą, że epidemia koronawirusa szczególnie dotkliwie odczuwa lokalny rynek ogłoszeń, na którym spadek przychodów reklamowych wynosi czasem niemal 80 proc. – Wydawcy nie mają obecnie środków na wypłatę pensji, a dziennikarze zatrudnieni na kontraktach utracili swoje źródła dochodów.

Przedstawiciele organizacji proponują konkretne rozwiązania mające wesprzeć lokalną prasę: publikację płatnych rządowych ogłoszeń i komunikatów do ludności;) okresowe, sześciomiesięczne zwolnienie wydawców z zapłaty ZUS (pod warunkiem wykazania wypłaty wynagrodzeń dla pracowników), wprowadzenie zerowej stawki VAT dla sprzedaży prasy lokalnej, wypłatę w formie nieoprocentowanej pożyczki z budżetu państwa środków na pokrycie czynszów, rachunków za prąd, gaz itp., a także udzielenie nieoprocentowanej pięcioletniej pożyczki w wysokości przychodu ze sprzedaży za ostatnie sześć miesięcy.

– Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych i Stowarzyszenie Prasy Lokalnej oraz całe środowisko wydawców i dziennikarzy wierzą, że z uwagi na wielką rolę kulturotwórczą, społeczną i gospodarczą prywatnej lokalnej prasy, Rząd RP podejmie stosowne działania mające osłonić lokalne wydawnictwa przed trudnościami, które są efektem epidemii koronawirusa – kończą swój list sygnatariusze.

Izba Wydawców Prasy stara się wspierać wydawców przez kryzysem także na inne sposoby. Kilka dni temu jej przedstawiciele interweniowali u premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie błędnej interpretacji rozporządzenia ministra zdrowia, powodującej zamykanie punktów sprzedaży prasy w centrach handlowych. Po interwencji w kancelarii premiera przepisy doprecyzowano, podkreślając, że kioski i saloniki prasowe mogą działać.