Ponad milion złotych na działalność Rady Mediów Narodowych w 2019 roku

Krzysztof Czabański

Dokładnie 1,096 mln zł wyniosły koszty funkcjonowania Rady Mediów Narodowych w 2019 roku – wynika z informacji portalu Wirtualnemedia.pl. To o 95,3 tys. zł więcej niż przed rokiem. Na wynagrodzenia członków Rady przeznaczono 374 tys. zł, co stanowiło o 156,8 tys. zł więcej niż w 2018 roku.

Rada Mediów Narodowych po przyjęciu uchwały w sprawie sprawozdania ze swojej działalności (ma na to czas do końca marca) informację na temat swojej działalności przekazuje marszałkowi Sejmu, Senatu, Prezydentowi oraz posłom. W sprawozdaniu zawarte są szczegółowe działania RMN w poszczególnych miesiącach ostatniego roku.

Decyzją trzech posłów związanych z PiS: przewodniczącego Krzysztofa Czabańskiego, Joanny Lichockiej, Elżbiety Kruk w ubiegłym tygodniu przyjęto (korespondencyjnie) informacje o działalności Rady za 2019 rok. Przeciw był Juliusz Braun oraz Grzegorz Podżorny. Braun zapowiedział też, że skoro nie ma możliwości zgłoszenia zdania odrębnego niż RMN, swoje stanowisko przedstawi podczas posiedzeń Komisji kultury, która będzie zajmować się sprawozdaniem.

Jak wynika z naszych informacji, w 2019 roku koszty funkcjonowania Rady Mediów Narodowych wyniosły w sumie 1 mln 96 tys. 300 zł. To o 95,3 tys. zł więcej niż przed rokiem. Na wynagrodzenia członków Rady przeznaczono 374 tys. zł, co stanowiło o 156,8 tys. zł więcej niż w 2018 roku.

Oprócz tego materiały i wyposażenie biura wygenerowały koszt rzędu 2,4 tys. zł; ogłoszenia – 12,5 tys. zł; pozostałe usługi – 9,5 tys. zł; wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (obsługę biura Rady Mediów Narodowych stanowi trzech pracowników Kancelarii Sejmu zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin) – 325,8 tys. zł; podróże służbowe w kraju – 8,4 tys. zł; wynagrodzenia bezosobowe – 156 tys. zł; czynsz za biuro – 207,7 tys. zł.

W 2018 roku milion zł kosztów RMN

W 2018 roku koszty działalności Rady Mediów Narodowych wyniosły dokładnie 1,001 mln zł, było to o 25 tys. zł więcej w 2017 roku. Na wynagrodzenia członków Rady przeznaczono 217,2 tys. zł.

Rada Mediów Narodowych podejmuje decyzje dotyczące powoływania, odwoływania i opiniowania władz spółek mediów publicznych, liczy pięcioro członków. Przewodniczącym jest Krzysztof Czabański (PiS), członkami zaś Elżbieta Kruk (PiS), Joanna Lichocka (PiS), Juliusz Braun (zgłoszony przez klub PO) i Grzegorz Podżorny (zgłoszony przez Kukiz’15).