Gemius i PBI szykują jednoźródłowe badania internetu, telewizji i radia

Paweł Laskowski

Firmy Gemius i Polskie Badania Internetu podpisały umowę, w ramach której będą realizować wspólnie jednoźródłowe badania korzystania z internetu, telewizji oraz radia. Jego pierwsze wyniki mają być dostępne najpóźniej w lipcu br.

Nowe badanie ma być oparte na smartfonach z autorskim oprogramowaniem pomiarowym Gemius, które będą otrzymywali paneliści. Urządzenia będą mierzyć to, jak uczestnicy panelu korzystają z radia i telewizji – zarówno w domu, jak i poza nim.

Dodatkowo będą wykorzystywane dane z obecnego badania korzystania z internetu (także dot. aplikacji mobilnych oraz streamów audio i wideo), które na zlecenie PBI od lat realizuje Gemius. Obecnie panel tego badania obejmuje 10 tys. internautów z zainstalowanym oprogramowaniem rejestrującym ich ruch w internecie i ok. 100 tys. tzw. cookie panelistów.

2,5 tys. uczestników badania radia i telewizji

Na potrzeby badania korzystania z radia i telewizji zostanie przygotowany panel liczący na początek 2,5 tys. osób. To oni zostaną wyposażeni w smartfony rejestrujące, co słuchają w radiu i oglądają w telewizji.

Wszystkie wyniki mają być prezentowane w interfejsie internetowym oraz poprzez osobne API. Ma to umożliwiać zarówno wgląd do wyników poszczególnych mediów, jak też analizowanie współkonsumpcji tych mediów.

Dostępne będą dane o oglądalności i słuchalności poszczególnych programów, jak też bloków reklamowych przez odbiorców w miejscu zamieszkania i poza nim. Prezentowane będą wskaźniki takie jak m.in. liczba użytkowników, odtworzenia, średni czas korzystania czy udział w łącznym czasie korzystania.

Gemius i PBI zapowiadają, że wyniki nowego badania będą dostępne najpóźniej w lipcu br.

– Nowe badanie wykorzystuje wspólny potencjał PBI i Gemius oraz stanowi odpowiedź na stale rosnące potrzeby rynku – zarówno mediów jak i marketerów. Dzięki niemu wszyscy gracze będą mogli jeszcze efektywniej realizować swoje projekty. Jest to także jeden z pierwszych tego typu projektów w Europie – podkreśla Paweł Laskowski, prezes Polskich Badań Internetu.

KRRiT i nadawcy szykują Telemetrię Polską

Od wiosny 2018 roku nad jednoźródłowym badaniem korzystania z internetu, telewizji i radia pracuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w ramach programu Telemetria Polska. W październiku ub.r. KRRiT podpisała umowę z Instytutem Łączności na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie jednoźródłowych badań telewizji, radia i internetu, instytut ma m.in. prowadzić badania preferencji w zakresie konsumpcji mediów. Będzie się opierać o model panelu telemetrycznego bazującego na blisko 2 tys. gospodarstw domowych.

Natomiast w grudniu ponad 20 nadawców telewizyjnych utworzyło własny MOC (Media Owners Committee, Związek Pracodawców Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych „MOC TV”), który ma im ułatwić oficjalne przedstawianie własnego stanowiska m.in. w sprawie prac nad jednoźródłowym badaniem mediów.

Z kolei przewodniczący KRRiT powołał Komitet Sterujący przy programie Telemetria Polska, który ma zajmować się pracami badawczo-rozwojowymi, budową infrastruktury technicznej, przygotowaniem prototypu systemu do monitorowania mediów oraz innych prac związanych z przygotowaniem i uruchomieniem monitoringu odbioru mediów elektronicznych.

– Chcielibyśmy, aby projekt realizowany przez Gemius przyczynił się do istotnego rozwoju badań medialnych, nad którego nowym standardem pracują organizacje zrzeszające reklamodawców, agencje i domy mediowe oraz właścicieli mediów, a także KRRiT z Telemetrią Polską, która oficjalnie zapowiedziała jeszcze w tym roku budowę panelu 2000 gospodarstw domowych. Gemius jest technologicznie i organizacyjnie gotowy do udziału w takich projektach i jeżeli tylko nasi partnerzy będą chcieli korzystać z naszego doświadczenia i wiedzy, jesteśmy gotowi na współpracę w zakresie budowy nowego standardu pomiaru konsumpcji mediów w Polsce – komentuje Marcin Pery, prezes Gemiusa.