Ostatnio dodane

Marcin Zaborowski szefem redakcji „Res Publiki Nowej”

Marcin Zaborowski

Marcin Zaborowski, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, został redaktorem naczelnym „Res Publiki Nowej”. Pismo o ponad 40-letniej tradycji obecnie w druku ukazuje się raz w roku oraz co miesiąc w wersji online.

„Res Publica Nowa” wydawana jest przez fundację Res Publica im. Henryka Krzeczowskiego, do której należy też anglojęzyczny ośrodek analiz i opinii Visegrad Insight. Pismo współtworzy sieć europejskich czasopism intelektualnych Eurozine. Poprzednim szefem redakcji „Res Publiki Nowej” był Wojciech Przybylski, który obecnie kieruje fundacją i Visegrad Insight.

Marcin Zaborowski w latach 2010-2015 był dyrektorem PISM. Od grudnia 2016 roku współpracuje z fundacją Res Publica jako senior associate w Visegrad Insight. W latach 2016-2017 kierował siecią czasopism Eurozine. Jak podkreśla w rozmowie z „Presserwisem”, jako szef redakcji chce zachować różnorodność światopoglądową tytułu. – „Res Publica Nowa” to pismo o długiej tradycji. Od początku gromadziło osoby o odmiennych poglądach politycznych, ale zainteresowane takimi kwestiami, jak wolny rynek i wolności osobiste. Nadal chcemy zachęcać do współpracy ludzi z różnych stron podziału politycznego. Zostawiamy drzwi otwarte dla każdego – podkreśla Zaborowski.

Jako „Res Publica” pismo ukazywało się w podziemiu w latach 1979-1981, od 1987 roku w oficjalnym obiegu, a w 1992 roku zostało zamknięte z powodów finansowych. Po kilku miesiącach reaktywowane jako „Res Publica Nowa”. Przez 10 lat ukazywało się jako miesięcznik. Wznowiono je w 2008 roku jako kwartalnik. Od 2018 roku wychodzi co miesiąc w formie elektronicznej oraz raz w roku w wersji drukowanej. Ostatni numer w papierze ukazał się w grudniu.

„Res Publica Nowa” utrzymuje się z darowizn, grantów oraz ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ub.r. resort przyznał pismu po 44 950 zł na lata 2019-2021. Oprócz redaktora naczelnego stałym członkiem redakcji jest Piotr Górski, który pełni funkcję redaktora prowadzącego.