Polskie Radio o zwolnieniu Agaty Kasprolewicz: „Nie była pracownikiem radia, decyduje redaktor naczelny”

Agata Kasprolewicz

To redaktor naczelny decyduje, kto prowadzi programy na danej antenie – brzmi odpowiedź Polskiego Radia na pytanie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zwolnienia Agaty Kasprolewicz z radiowej Jedynki.

W lipcu 2019 roku kierownictwo Polskiego Radia zmieniło strukturę wewnętrzną i zlikwidowało naczelne redakcje publicystyki międzynarodowej, w której pracowała Agata Kasprolewicz. Dziennikarka nie otrzymała przydziału na żadną z anten. Z dnia na dzień dyrekcja zdecydowała o zakazie prowadzenia przez nią programów. Pracownicy rozgłośni stanęli w jej obronie, żądając uzasadnienia tej decyzji i przywrócenia jej na antenę, 77 radiowców napisało w jej sprawie do prezesa Polskiego Radia.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar pod koniec ub.r. zwrócił się z pytaniem do dyrektor radiowej Jedynki Agnieszki Kamińskiej o powody odsunięcia od anteny Kasprolewicz.

– Powyższa informacja wywołuje zaniepokojenie obecną sytuacją dotyczącą polityki kadrowej prowadzonej przez Jedynkę Polskiego Radia. W mojej ocenie decyzje w tym zakresie powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o przejrzyste zasady, z poszanowaniem niezależności redakcyjnej dziennikarzy i redaktora naczelnego, konieczne jest również każdorazowo podanie uzasadnienia rozwiązania współpracy z danym dziennikarzem – podkreślił Bodnar.

Odpowiedź na to pytanie, sygnowana przez rzeczniczkę Polskiego Radia Ewelinę Steczkowską, nadeszła kilka dni temu. – Pani Kasprolewicz nie była pracownikiem Programu I, w związku z czym kwestie związane z jej zatrudnieniem nie leżą w gestii dyrekcji anteny – czytamy w piśmie.

Ewelina Steczkowska podkreśliła też, że dobór prowadzących programy na antenie leży w kompetencji redaktora naczelnego, który – stosownie do brzmienia art. 7 ust. 2 pkt 7 Prawa prasowego – jest osobą posiadającą uprawnienia do decydowania o całokształcie działalności redakcji, w tym także o składzie pracowników i współpracowników. – Interwencja w sprawie zakończenie współpracy z Panią Agatą Kasprolewicz, a także wyrażone przez Pana zaniepokojenie, są mocno krzywdzące dla wszystkich pracowników Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej, którzy każdego dnia dbają o zapewnienie pluralizmu przekazywanych treści. Pana interwencję w niniejszej sprawie można odebrać jako próbę nacisku na politykę redakcyjną rozgłośni publicznej, pomimo braku jakichkolwiek podstaw – stwierdziła rzeczniczka publicznego nadawcy.

Z danych Radio Track Kantar Polska wynika, że w czwartym kwartale 2019 roku udział radiowej Jedynki pod względem słuchania wynosił 5,3 proc.