Ostatnio dodane

Polska Agencja Prasowa nadal będzie wydawać magazyn „Detektyw”

Miesięcznik „Detektyw” oraz kwartalniki „Detektyw Wydanie Specjalne” i „Detektyw Extra” w dalszym ciągu będą wydawane przez Polską Agencję Prasową. Wcześniej PAP chciała sprzedać prawa do tytułów, ale uznała, że są one rentowne.

PAP wydaje poświęcone tematyce kryminalnej miesięcznik „Detektyw”, kwartalniki „Detektyw Wydanie Specjalne” i „Detektyw Extra” oraz stronę Magazyndetektyw.pl od końca stycznia 2019 roku, kiedy przejęła tytuły wraz z wydającą je spółką Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita”. PAP i PWR to spółki skarbu państwa.

Jeszcze przed zakończeniem przejęcia PAP informowała, że sprzeda tytuły PWR. – Ogłaszaliśmy konkursy, pojawiali się zainteresowani, ale były to oferty, które nas nie satysfakcjonowały – mówi Wojciech Surmacz, prezes PAP. Jego zdaniem wydawanie tytułów będzie opłacalne jeszcze przez kilka lat.

– Ponieważ tytuł jest rentowny, będzie on nadal wydawany przez Polską Agencję Prasową – potwierdza „Presserwisowi” Łukasz Świerżewski, członek zarządu PAP. Jak dodaje, przychody ze sprzedaży magazynów wyniosły w 2018 roku 2,5 mln zł.

W 2018 roku średnia miesięczna sprzedaż ogółem „Detektywa” wynosiła 57,4 tys. egz. przy średnim nakładzie 179 tys. egz. (dane ZKDP). Według danych wydawcy kwartalnik „Detektyw Wydanie Specjalne” w 2018 roku miał średnią sprzedaż na poziomie 43,6 tys. egz. (przy nakładzie 138,2 tys. egz.), a „Detektyw Extra” – 31,6 tys. egz. (nakład 110,1 tys. egz.).

Redakcja tytułów liczy trzy osoby, naczelnym „Detektywa” jest Krzysztof Kilijanek, a kwartalników Marta Frączak. Z redakcją współpracuje kilkunastu autorów i dwoje ilustratorów.