Wyjątkowa nagroda dla TVS!

Dyr. Małgorzata Piechoczek otrzymała Pierścień Niepodległości

Małgorzata Piechoczek z TVS z Pierścieniem Niepodległości

Kolejna nagroda dla TVS. W Bibliotece Śląskiej odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas spotkania wręczono wyróżnienia i odznaczenia: Pierścienie Patrioty oraz Pierścienie Niepodległości.

– To są wyjątkowe osoby, które przez dotychczasowe swoje działania w pionach ochrony informacji niejawnych naprawdę odniosły taki spektakularny sukces – mówi Tadeusz Koczkowski, prezes KSOIN.

Wśród nagrodzonych znalazła się dyrektor telewizji TVS Małgorzata Piechoczek, która odebrała Pierścień Niepodległości. Wcześniej uhonorowano ją Pierścieniem Patrioty.

– Bardzo dziękuję kapitule, bardzo dziękuję osobom, które doceniły starania, działania telewizji na rzecz dobra wspólnego na rzecz rozwoju Polski, naszego regionu – mówi Małgorzata Piechoczek, dyrektor TVS.

Spotkanie zakończyło się koncertem świątecznym i wspólnym kolędowaniem.