Ostatnio dodane

PBC przejmie od ZKDP kontrolę prasy

Waldemar Izdebski

Związek Kontroli Dystrybucji Prasy i Polskie Badania Czytelnictwa chcą wspólnie stworzyć ośrodek analityczno-badawczy. Od stycznia 2020 roku to PBC mają zajmować się kontrolą prasy, ZKDP skupi się na opiniowaniu założeń i projektów ustaw.

Decyzje dotyczące reformy ZKDP i integracji jego prac z PBC mają zapaść na XLVI zjeździe związku 10 grudnia w Warszawie.

Zintegrowany ośrodek ma łączyć funkcje obu instytucji: badawczą, analityczną i informacyjno-promocyjną. Zbierać dane o nakładach, o dystrybucji prasy i informacje o czytelnictwie, postrzeganiu i skuteczności reklamy prasowej.

Od stycznia ZKDP nie będzie prowadził kontroli i udostępniał informacji pochodzących od wydawców o nakładach i rozpowszechnianiu tytułów – zajmą się tym PBC (ZKDP ma 100 proc. ich udziałów). ZKDP skupi się na działalności statutowej: będzie opiniował założenia i projekty ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

Od stycznia wydawcy, którzy będą chcieli kontrolować swoje nakłady, będą musieli podpisać umowę ze spółką PBC. ZKDP podkreśla, że sumaryczna opłata netto nie ulegnie zmianie. Powstać ma też jedna platforma internetowa łącząca narzędzia do planowania prasy (PBC Planner, Teleskop i Siła Marki).

ZKDP zaznacza, że zmiany są potrzebne także z uwagi na spadek liczby członków związku oraz kontrolowanych tytułów. Obecnie ZKDP liczy 137 członków i bada 256 tytułów. W ostatnich pięciu latach organizację opuściło 143 wydawców.

Pod koniec sierpnia dyrektorem biura ZKDP został Waldemar Izdebski, prezes PBC. ZKDP podkreślał wtedy, że zmiana wynika z potrzeby budowania wspólnej strategii wydawców prasy papierowej i cyfrowej. Elementem tego podejścia ma być zacieśnienie współpracy dwóch organizacji.

W połowie czerwca prezesem ZKDP została Renata Krzewska, wiceprzewodnicząca rad nadzorczych ZPR Media i Time. Zastąpiła Jerzego Janczaka, który zajmował to stanowisko od 2011 roku.