Ostatnio dodane

Sąd drugiej instancji zatwierdził postępowania układowe Ruchu

Sąd Okręgowy w Warszawie na niejawnym posiedzeniu zatwierdził układy Ruchu z wierzycielami. Spółka zaskarżyła postanowienie sądu pierwszej instancji, który odmówił zatwierdzenia układów. Zdaniem Ruchu, decyzja sądu drugiej instancji to otwarcie drogi do transakcji z Orlenem. Koncern paliwowy planuje kupić wszystkie akcje kolportera.

Ruch winny jest wydawcom 162 mln zł. 15 kwietnia odbyły się zgromadzenia wierzycieli spółki, podczas których głosowano nad planem jej restrukturyzacji – większość była za przyjęciem układów. Najwięksi wydawcy objęci byli pierwszym przyspieszonym postępowaniem układowym (PPU 1), które zakładało 85-procentową redukcję wierzytelności, a średni wydawcy (objęci PPU 2) mieli zrezygnować z 50 proc. niespłaconych przez Ruch należności. Po zatwierdzeniu układów wszystkie akcje Ruchu miał przejąć Alior Bank i sprzedać je Orlenowi – jedynemu inwestorowi zainteresowanemu kupnem spółki. Prezes Ruchu Miłosz Szulc mówił „Rzeczpospolitej”, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, to „zarząd, mając świadomość sytuacji finansowej Ruchu, będzie musiał złożyć wniosek o upadłość”.

Warszawski sąd restrukturyzacyjny 29 maja odmówił zatwierdzenia układów Ruchu z wydawcami. Jak informował Ruch, pisemne uzasadnienie postanowienia sądu odwoływało się do „rzekomych uchybień formalnych”. Sąd w uzasadnieniu argumentował, że wierzycielom przed głosowaniem nie przedstawiono pełnej treści oferty złożonej przez PKN Orlen.

Kolporter złożył zażalenie do sądu okręgowego, który teraz zatwierdził układy. – Działamy zgodnie z planem, to otwarcie drogi do transakcji z Orlenem – mówi rzecznik spółki Wojciech Paczyński.