KRRiT wybrała firmy, które przeprowadzą monitoring programów radiowych

„Let’s Play! Karolina Dudek” i „SMD Research Spółka” wykonają na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji analizę programów radiowych.

W czerwcu br. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła przetarg na monitoring programów radiowych. Zamówienie obejmowało sześć różnych monitoringów do których można było zgłaszać się łącznie lub do każdego z nich osobno. Dokonanie analizy obejmowało w pierwszej części sześć programów radiowych: Katolickie Radio Rodzina, Katolickie Radio Zamość, Radio Doxa, Radio EM, Radio Głos, Radio I. W ramach zamówienia wybrany podmiot ma dostarczyć pisemny raport z podsumowującymi wynikami.

Natomiast II część zamówienia obejmowała pięć programów radiowych – Katolickie Radio Podlasie, Radio Fara, Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, Radio Warszawa, Via – Katolickie Radio Rzeszów; III część – wykonanie analiz poprzez monitoring pięciu programów radiowych; Anty Radio 106,4 FM, Radio Malbork, Radio RSC, Radio Złote Przeboje w Wolinie, Złote Przeboje Puls 95,6 FM; IV część – analizę czterech programów radiowych: Radio Jutrzenka, Radio Akadera, Radio Pogoda 103,5 FM; Radio Pogoda 94,5 FM; V część – analizę poprzez monitoring siedmiu programów radiowych: Radio Pomorza i Kujaw (PiK); Radio Gdańsk, Radio Katowice, Radio Kielce, Radio Lublin, Radio Łódź, Radio Olsztyn oraz w części VI – sześciu programów radiowych: Radio Opole, Radio Poznań, Radio Rzeszów, Radio Wrocław, Radio dla Ciebie, Radio Zachód.

Do I, II, V VI części zamówienia – spośród nadesłanych ofert – wybrano SMD Research Spółka z siedzibą w Warszawie, która zaproponowała najniższą cenę za wykonanie usługi. Było to odpowiednio: 32 760 tys. złotych; 27,3 tys. złotych; 38 220 tys. złotych; oraz 32 760 tys. złotych.

Natomiast do III oraz IV części zamówienia zgłosiło się pięciu podwykonawców, spośród których wyłoniono firmę Let’s Play! Karolina Dudek z siedzibą w Warszawie. Zaproponowała ona najniższą cenę – 21,5 tys. złotych za wykonanie zlecenia III i 17,2 tys. złotych za IV część.

Okres realizowania zamówienia to koniec czerwca 2020 roku. Jako kryterium wyboru oferty wskazano doświadczenie oraz cenę (w proporcji 40 do 60). Wcześniej nie przeprowadzano dialogu technicznego w tej sprawie.