Od września zmiana struktury Telewizji Polskiej

W maju br. zarząd Telewizji Polskiej podjął uchwałę w sprawie zmiany struktury Telewizji Polskiej. Nową jednostką miało być m.in. biuro dystrybucji, zlikwidowany ma zostać również Ośrodek Mediów Interaktywnych oraz biuro handlu. Zmiany będą jednak obowiązywać nie od 1 sierpnia br., a dopiero od września.

W ramach zmian w strukturze telewizji publicznej ma powstać biuro dystrybucji – jednostka skupiająca dystrybucję contentu nadawcy na wszystkich polach. Z naszych informacji wynikało, że chodzi przede wszystkim o zintegrowanie treści telewizyjnych z internetowymi i „kompleksowe myślenie o produkcie medialnym”.

Zlikwidowany ma zostać również Ośrodek Mediów Interaktywnych oraz biuro handlu. W ich miejsce ma powstać Ośrodek Serwisów i Kanałów Internetowych i biuro sprzedaży (jednostka będzie się zajmować sprzedażą praw do formatów, pojedynczych licencji, sprzedażą na nośnikach, sklepem internetowym oraz obszarem współpracy internetowej). Do kompetencji Ośrodka Serwisów będzie należeć nadzór nad redakcją mediów interaktywnych, TVP Info oraz Poland IN.

Z kolei zakupem contentu (formatów) będzie się zajmować biuro programowe (zamiast biura handlu), a reemisją i sprzedażą serwisów – wspomniane biuro dystrybucji. Ośrodek TVP Technologie będzie odpowiadać za produkcję aplikacji i serwisów internetowych (zaplecze techniczne) – przejmie zatem obowiązki od Ośrodka Mediów Interaktywnych, który przestanie istnieć, kiedy uchwała wejdzie w życie.

Zmiany miały obowiązywać od początku sierpnia, jednak jak się teraz dowiadujemy zostaną wprowadzone we wrześniu.

– Powstanie Biura Dystrybucji wiąże się z licznymi zmianami w kilku jednostkach organizacyjnych oraz z budową nowych kompetencji i uruchomieniem nowych procesów biznesowych. Termin wdrożenia zmiany jest autonomiczną operacyjną decyzją Zarządu i ustalany jest w sposób optymalny dla spółki – informuje Wirtualnemedia.pl biuro prasowe TVP.

W związku z przeprowadzeniem reorganizacji w Telewizji Polskiej, jakiś czas temu pełnomocnikiem zarządu ds. opracowania koncepcji integracji obszaru dystrybucji zasobów programowych, produktów i audiowizualnych usług medialnych został Marcin Klepacki. Po wdrożeniu zmian w strukturze wybrany zostanie dyrektor nowej jednostki.

W ub.r. Telewizja Polska zanotowała wzrost przychodów o 24 proc. do 2,2 mld zł, głównie dzięki 359 mln zł więcej z abonamentu rtv. Wzrosły też wpływy nadawcy z reklam, sponsoringu, sprzedaży programów i licencji. W ub.r. zatrudnienie w firmie wynosiło prawie 2,7 tys. etatów.