Z publicznych rozgłośni regionalnych najlepiej dziennikarzom płaci Radio Gdańsk

Spośród regionalnych rozgłośni publicznych, które złożyły sprawozdania z działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym, w 2018 roku najwyższe średnie wynagrodzenie brutto dziennikarzy było w Radiu Gdańsk. Najbardziej wzrosło ono wśród dziennikarzy Radia Koszalin.

Dziennikarze Radia Gdańsk zarabiali w 2018 roku średnio 7,8 tys. zł brutto (wzrost o 4,2 proc. w porównaniu z 2017 rokiem). To o 223,50 zł więcej od kolegów z Radia dla Ciebie (7,5 tys. zł; wzrost o 5,8 proc.).

Średnio ponad 7 tys. zł brutto zarabiają również dziennikarze w Radiu Koszalin (7,3 tys. zł; wzrost o 8,2 proc.), Radiu Katowice (7,1 tys. zł; wzrost o 1,5 proc.) i Radiu Opole (7,1 tys. zł; spadek o 5 proc.).

Radio Opole w sprawozdaniu podało, że „mając na uwadze niekorzystną projekcję wyniku finansowego w roku 2018 zarząd spółki wprowadził zamrożenie wynagrodzeń honoracyjnych w grupie dziennikarzy, jak i ograniczył znacznie wypłaty nagród dla pracowników”.

Większy procentowy spadek średniej płacy dla dziennikarz był jedynie w Radiu Poznań (o 6,5 proc., do 6,5 tys. zł).

Najmniej zarabiają dziennikarze w Radiu Zachód (5,83 tys. zł; wzrost o 7 proc.) i Radiu Kraków (5,77 tys. zł; wzrost o 2,2 proc.), ale w przypadku krakowskiej rozgłośni w sprawozdaniu podano wynagrodzenie nie dziennikarzy, a działu programowego.

Sprawozdania za 2018 rok nie złożyły Radio Olsztyn i Radio Łódź, a Radio Szczecin opublikowało w KRS jedynie sprawozdanie finansowe, bez sprawozdania z działalności spółki.