Ostatnio dodane

RPO pyta prezesa Polskiego Radia o odsuwanie dziennikarzy od anten

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do prezesa Polskiego Radia Andrzeja Rogoyskiego o wyjaśnienie przyczyn odsunięcia od prowadzenia audycji dziennikarzy: Agaty Kasprolewicz, Sylwii Zadrożnej i Ernesta Zozunia.

RPO pyta prezesa PR również o podstawę prawną wystąpienia działu kadr do związków zawodowych. Dział spytał związki o uprawnienia pracownicze przysługujące Kasprolewicz, Zadrożnej i Zozuniowi. Jak podkreśla w komunikacie rzecznik, działaczom związkowym przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem z pracy. Adam Bodnar uważa, że „może to budzić wątpliwości co do prawdziwości deklaracji władz spółki, że zmiany struktury Polskiego Radia nie będą się wiązały ze zwolnieniami dziennikarzy”.

Zdaniem rzecznika Polskie Radio pełni istotną rolę w realizacji wynikających z konstytucji zadań mediów publicznych. „Odsuwanie od anteny oraz zwalnianie z pracy zatrudnionych w mediach publicznych dziennikarzy, o dużym dorobku zawodowym i wieloletnim doświadczeniu, może budzić w tym kontekście wątpliwości” – pisze RPO.

Z początkiem lipca w Polskim Radiu zlikwidowano naczelną redakcję publicystyki międzynarodowej, naczelną redakcję gospodarczą i naczelną redakcją sportową. Jeszcze w kwietniu Agata Kasprolewicz została odsunięta od prowadzenia audycji w Jedynce, a wcześniej przestała prowadzić programy międzynarodowe w Dwójce i Polskim Radiu 24. Od anteny Programu I Polskiego Radia została odsunięta także dziennikarka gospodarcza Sylwia Zadrożna, a dziennikarz Trójki Ernest Zozuń został oddelegowany do archiwum Informacyjnej Agencji Radiowej.