Karanie grzywną za odmowę wykonania usługi jest niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny przepis, na podstawie którego sąd ukarał drukarza za odmowę wykonania zlecenia.

Sprawa dotyczyła łódzkiego drukarza, który w maju 2015 roku odmówił wykonania plakatów dla Fundacji LGBT Business Forum. Decyzję tłumaczył swoimi przekonaniami, nie chciał swoją pracą przyczyniać się do promowania ruchów LGBT. W 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa uznał go za winnego wykroczenia, ale odstąpił od wymierzenia grzywny. Po apelacjach prokuratury, obrony i Fundacji wyrok utrzymał Sąd Okręgowy w Łodzi. Wtedy kasację złożył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ale w czerwcu 2018 roku oddalił ją Sąd Najwyższy. Ziobro skierował także wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją art. 138 Kodeksu wykroczeń, który stanowi, że „kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny”. TK w środę orzekł, że część przepisu o odmowie świadczenia bez podania przyczyny jest niekonstytucyjna.

Zdaniem Kampanii Przeciw Homofobii tym orzeczeniem TK otwiera „furtkę do dyskryminacji w dostępie do usług”, a ofiarami decyzji, zdaniem organizacji, będą „nie tylko osoby LGBT, ale również osoby z niepełnosprawnościami czy kobiety”.