Wybrano nową Radę Etyki Mediów na ósmą kadencję

Przewodniczącym ponownie Ryszard Bańkowicz

Stowarzyszenie Konferencja Mediów Polskich na walnym zebraniu członków wybrało nową Radę Etyki Mediów na ósmą kadencję w latach 2019-2022. W skład rady weszło 13 osób.

Do REM zostali wybrani: Ryszard Bańkowicz (przewodniczący), Krzysztof Bobiński (wiceprzewodniczący), Helena Ciemińska-Kowalik (wiceprzewodnicząca), Urszula Dembińska-Nowakowska (sekretarz), Wojciech Dorosz, Hanna Kordalska-Rosiek, Andrzej Krajewski, Barbara Markowska-Wójcik, Krystyna Mokrosińska, Nina Nowakowska, Marek Nowicki, Tomasz Obertyn, Ernest Zozuń.

W składzie REM znaleźli się przedstawiciele Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Towarzystwa Dziennikarskiego, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Związku Zawodowego Dziennikarzy, Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych TVP SA Wizja oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego.

Jak podano w komunikacie, w 2018 roku REM rozpatrzyła i wydała oświadczenia w 518 sprawach dotyczących naruszenia Karty Etycznej Mediów (opracowanej w 1995 roku przez członków Konferencji). W 2019 roku, w ciągu pięciu miesięcy, wpłynęło ponad 270 doniesień.

Szef REM Ryszard Bańkowicz przyznał w rozmowie z „Presserwisem” w połowie lutego, że Konferencja jest ciałem mniej reprezentatywnym niż kiedyś, ale zapewnił, że dalej chce dbać o standardy dziennikarskie.