Ostatnio dodane

Sejm zajmie się art. 212 kk

W art. 212 kk Senat przywrócił dotychczasowe brzmienie

Na rozpoczynającym się dziś trzydniowym posiedzeniu Sejmu rozpatrywane będą senackie poprawki do nowelizacji Kodeksu karnego, w tym przywracająca obecne brzmienie art. 212, który dotyczy ścigania pomówienia.

Wczoraj sejmowa komisja ustawodawcza zarekomendowała przyjęcie 41 spośród 42 senackich poprawek. Jedna z nich dotyczy art. 212, który w pierwotnej wersji przyjętej przez Sejm miał umożliwiać ściganie pomówienia z urzędu i przewidywał karę do roku więzienia za „tworzenie fałszywych dowodów na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu lub nakłanianie innych osób do potwierdzenia okoliczności objętych jego treścią”. Zmiany krytykowali prawnicy i dziennikarze.