Ostatnio dodane

„Przekrój” do czytania i słuchania po angielsku w internecie

Kwartalnik „Przekrój” (Fundacja Przekrój) udostępnił bezpłatnie na swojej stronie internetowej sekcję z tekstami i materiałami audio w języku angielskim.

Pod adresem Przekroj.pl/en publikowane są artykuły, eseje, reportaże, felietony tłumaczone z bieżących numerów pisma, ale też zupełnie nowe treści zamówione specjalnie do wersji angielskojęzycznej. Pierwszego dnia funkcjonowania serwisu znalazły się w nim teksty m.in. Wojciecha Jagielskiego, Aleksandra Kaczorowskiego, Pauliny Wilk i Michała Książka. Przetłumaczono też rysunki Marka Raczkowskiego oraz animacje z prof. Filutkiem. Kilka materiałów dostępnych jest również w wersji audio. Korzystanie z angielskiej wersji serwisu jest bezpłatne. Redakcja informuje, że teksty w języku angielskim nie trafią do papierowego wydania kwartalnika.

– Kiedyś „Przekrój” odgrywał ważną rolę kulturotwórczą po tej stronie żelaznej kurtyny. Pomyśleliśmy, że teraz, gdy już jej nie ma, może być już nie oknem, ale drzwiami, przez które zaprosimy gości z całego świata do „Przekroju” – twierdzi redaktor naczelna pisma Miłada Jędrysik.

Jak informuje prezeska Fundacji Przekrój Monika Sękowska, prace nad angielską wersją rozpoczęły się już rok temu. Tłumaczeniem zajmowało się 11 osób. – Niektóre teksty jesteśmy w stanie przetłumaczyć szybko, w ciągu jednego dnia. Inne, jak np. teksty literackie, potrzebują więcej czasu. Trochę zajęło nam również tłumaczenie np. humoru Marka Raczkowskiego – mówi Sękowska.

Wydawca nie planuje specjalnej kampanii promocyjnej angielskojęzycznego serwisu. Głównym kanałem komunikacji mają być social media oraz promocja w partnerskich instytucjach „Przekroju” za granicą.