Ostatnio dodane

Rada Mediów Narodowych uzupełniła skład rady nadzorczej Radia Kraków, Radia Szczecin i Radia Opole

Podczas posiedzenia Rady Mediów Narodowych w czwartek, 16 maja br. jej członkowie zajęli się uzupełnieniem składu rad nadzorczych Radia Kraków, Radia Szczecin i Radia Opole.

W porządku obrad posiedzenia Rady znalazły się punkty o powołaniu członka rady nadzorczej Radia Kraków, Radia Opole oraz Radia Szczecin. Kandydatury zainteresowanych można było przesyłać członkom RMN do południa w środę, 15 maja br.

Do rady nadzorczej Radia Kraków powołano Łukasz Kmitę, który obecnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Z listy PiS został wybrany do rady powiatu olkuskiego.

Do rady nadzorczej Radia Szczecin wybrano Janusza Jagielskiego, który jest działem PiS w Szczecinie.

Do rady nadzorczej Radia Opole powołano Edytę Beatę Wdziękońską. Wcześniej zasiadała w radach nadzorczych m.in. Pracowni Konserwacji Zabytków i Wars.

Uzupełnienie składu rad nadzorczych obu rozgłośni miało związek z rezygnacją z funkcji członka RN Radia Szczecin przez Roberta Naklickiego, rezygnacją Andrzeja Drogonia z funkcji przewodniczącego RN Radia Kraków oraz śmiercią sekretarza rady nadzorczej Radia Opole – Piotr Piła. Po wyborze członka rady nadzorczej przez Radę Mediów Narodowych, członkowie RN ze swojego składu sami wybierają przewodniczącego.

Nowoczesna proponuje likwidację RMN

Słuszność istnienia Rady Mediów Narodowych to kwestia podnoszona przez opozycję i publicystów przeciwnych obecnej ekipie rządzącej. Nowoczesna zaproponowała likwidację RMN i w jej miejsce powołanie Obywatelskiej Radzie Mediów. Projekt ustawy w tej sprawie wpłynął do Sejmu pod koniec lutego br. W marcu skierowano go do I czytania do Komisji Kultury i Środków Przekazu. Na razie nie wiadomo, kiedy miałaby się nim zająć (nie ma go w harmonogramie planowanych posiedzeń).

Zdaniem posłów wnioskodawców – projekt dotyczy powołania Obywatelskiej Rady Mediów w miejsce Rady Mediów Narodowych „w celu przywrócenia pluralizmu polskim mediom publicznym”. Jak czytamy w projekcie, Rada miałaby być organem, który będzie powoływać i odwoływać składy osobowe organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Rada miałaby wykonywać zadanie „kierując się potrzebą zapewnienia rzetelnego wypełniania przez spółki ich ustawowych zadań oraz ochrony ich samodzielności i niezależności redakcyjnej”. Jej kadencja miałaby trwać 4 lata. W projekcie ustawy zawarto także punkt „w pełnieniu swojej funkcji członek Rady jest niezależny i powinien kierować się dobrem publicznym”.

Spytaliśmy o opinię w sprawie projektu byłego przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka. Ocenił, że „wszystko jest jednak lepsze od obecnej Rady Mediów Narodowych, która jest atrapą – po prostu narzędziem rządzącego ugrupowania”. Jednak według niego projekt ten nie ma szans na przejście przez ścieżkę legislacyjną ze względu na obecne uwarunkowania polityczne.

W skład Rady Mediów Narodowych wchodzi obecnie pięciu członków: Krzysztof Czabański jako przewodniczący (PiS), Elżbieta Kruk (PiS), Joanna Lichocka (PiS), Juliusz Braun (PO) oraz Grzegorz Podżorny (Kukiz’15).