Ostatnio dodane

Polskie Radio bez rekompensaty abonamentowej miałoby w br. 62 mln zł straty

Na misję więcej w Jedynce niż w Dwójce i Trójce

Władze Polskiego Radia przed przyznaniem rekompensaty abonamentowej z budżetu państwa zakładały, że firma w br. przy 312,2 mln zł wydatków zanotuje 62,05 mln zł straty netto. W najbliższych pięciu latach roczne koszty nadawcy mają wzrosnąć do 438,2 mln zł. Zmaleją wpływy ze sprzedaży czasu reklamowego a wzrosną z audycji sponsorowanych. Firma na realizację misji publicznej wydaje więcej w Jedynce niż Dwójce i Trójce.

Swoje dane i prognozy finansowe Polskie Radio podało w projekcie karty powinności na lata 2020-2024. Firmy mediów publicznych takie dokumenty musiały przekazać Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji po raz pierwszy, zobligowała je do tego przyjęta w połowie ub.r. nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji.

W połowie marca Polskie Radio w sprawozdaniu abonamentowym wyliczyło, że w ub.r. otrzymało 186,3 mln zł z abonamentu radiowo-telewizyjnego, 46,5 mln zł rekompensaty abonamentowej z budżetu państwa, a jego Agencja Reklamy osiągnęła 67,77 mln zł wpływów (12,1 proc. więcej niż rok wcześniej).

W projekcie karty powinności wyszczególniono, że nadawca zanotował w ub.r. 97,8 mln zł przychodów własnych. Na tę kwotę złożyło się przede wszystkim 55,52 mln zł ze sprzedaży czasu reklamowego, a także 19,52 mln zł ze źródeł określonych jako pozostałe (to m.in. działalność fonograficzna), 11,66 mln zł ze sprzedaży audycji oraz 9,08 mln zł z audycji sponsorowanych. Zaznaczono, że osiągnął 19,37 mln zł zysku brutto i 15,3 mln zł zysku netto.

Bez kolejnej rekompensaty byłoby 62 mln zł straty netto

Plan finansowy na br. Polskie Radio przyjęło jeszcze przed przyznaniem kolejnej rekompensaty abonamentowej z budżetu państwa. Pod koniec kwietnia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała, że z puli 1,26 mld zł Polskie Radio 60 mln zł (72,7 mln zł trafi do regionalnych rozgłośni publicznych, a aż 1,12 mld zł do Telewizji Polskiej).

Nie uwzględniając tej rekompensaty, zarząd Polskiego Radia przyjął, że firma w br. przy 150,16 mln zł wpływów i 312,21 mln zł kosztów działalności zanotuje 62,05 mln zł straty netto. Założono 159,32 mln zł wpływów z abonamentu rtv, 53,1 mln zł z reklam, 14,38 mln zł ze źródeł pozostałych, 10,95 mln zł ze sprzedaży audycji, a 6,65 mln zł z audycji sponsorowanych.

Zarząd nadawcy prognozuje kolejnych latach jego koszty znacząco wzrosną – z 385,43 w 2020 roku do 438,24 mln zł w 2024 roku. Założono, że proporcjonalnie będą rosły wpływy, tak żeby w każdym z tych lat wynik netto wyniósł zero. W tym celu przede wszystkim podano duże wzrosty przychodów abonamentowych – ze 159,32 mln zł prognozowanych w br. do 337,76 mln zł pięć lat później.

Jak będą zmieniać się inne przychody Polskiego Radia? Zarząd firmy spodziewa się, że wpływy ze sprzedaży czasu reklamowego zmaleją z 53,1 mln zł w br. do 48-50 mln zł rocznie w kolejnych latach. Za to przychody z audycji sponsorowanych mają pójść w górę z 9,08 mln zł w ub.r. do 9,3-9,4 mln zł rocznie w latach 2022-2024, a z pozostałych źródeł – z 19,52 mln zł w ub.r. do 25,69 mln zł w 2024 roku.

Jeśli chodzi o koszty, te na wynagrodzenia mają zwiększyć się ze129,24 mln zł w br. do 165,87 mln zł, a na świadczenia pracownicze – z 15,19 do 31,41 mln zł. Nakłady na emisję mają pójść w górę z 45,8 mln zł w br. do 73,49 mln zł za pięć lat, na zużycie materiałów i energii – z 8,24 do 14,15 mln zł, na podatki i opłaty – z 21,06 do 30,31 mln zł, a pozostałe koszty – z 28,09 do 49,49 mln zł.

W dokumencie władze Polskiego Radia zaznaczyły, że pozostałe wydatki będą rosły w związku z wyższymi opłatami z tytułu praw autorskich na rzecz ZAiKS, na zużycie energii – wskutek dużego wzrostu jej cen od przyszłego roku, a na wynagrodzenia – w związku z koniecznością zatrzymania obecnych pracowników i zatrudniania kolejnych fachowców (m.in. z zakresu IT). Podkreśliły, że w przypadku kosztów emisji uwzględniono rozszerzenie zasięgu nadawania w technologii DAB+.

W przyszłym roku wydatki Polskiego Radia na zadania misyjne mają wynieść 335,69 mln zł, z czego 268,23 mln zł przypadnie na cztery stacje ogólnokrajowe (Jedynkę, Dwójkę, Trójkę i Polskie Radio 24), 48,88 mln zł na stacje cyfrowe (m.in. Czwórkę, Polskie Radio Dzieciom, Radio Chopin), a 18,58 mln zł na Polskie Radio dla Zagranicy.

W 2024 roku Polskie Radio na zadania misyjne ma przeznaczyć 380,84 mln zł, w tym 299,51 mln zł na stacje ogólnopolskie, 58,5 mln zł na kanały cyfrowej, a 22,83 mln zł na Polskie Radio dla Zagranicy.

Na misję publiczną najwięcej w Jedynce

W przypadku Jedynki koszty misji publicznej według prognozy zwiększą się z 89,53 mln zł w 2020 roku do 100,1 mln zł w 2024 roku. Jednocześnie przychody abonamentowe mają pójść w górę z 75,17 do 87,81 mln zł, a część wpływów z reklam i sponsoringu przeznaczona na misję – zmaleć z 14,36 do 12,29 mln zł.

Wydatki misyjne na Dwójkę w 2020 roku mają wynieść 63,16 mln zł, a cztery lata później – 68,8 mln zł. Z reklam i sponsoringu nadawca na misję w tej stacji będzie wydawać poniżej 300 tys. zł rocznie.

Koszty misji publicznej w Trójce mają wzrosnąć z 67,52 mln zł w przyszłym roku do 76,32 mln zł w 2024 roku. Stacja w tym przedziale zanotuje spadek przychodów marketingowych (z 18,08 do 15,72 mln zł) oraz wzrost środków z abonamentu (z 49,43 do 60,6 mln zł).

W przypadku Polskiego Radia 24 roczne wydatki na misję publiczną w analizowanym okresie mają zwiększyć się z 48,02 do 54,29 mln zł, wpływy abonamentowe – z 46,86 do 53,4 mln zł, natomiast przychody marketingowe wydawane na misję – zmaleć z 1,16 mln zł do 887,3 tys. zł.

Nieco inny model finansowy ma Polskie Radio dla Zagranicy, którego wydatki misyjne według prognozy pójdą w górę z 18,58 mln zł w 2020 roku do 22,83 mln zł. Projekt jest dofinansowywany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w planie założono, że ta dotacja będzie wynosić tyle samo, co w br. – 9,4 mln zł rocznie.

W ub.r. wpływy Polskiego Radia z abonamentu rtv wzrosły o 20,3 proc. do 186,3 mln zł, a z reklam i sponsoringu – o 12,1 proc. do 67,77 mln zł. Dodatkowo publiczny nadawca dostał 46,5 mln zł rekompensaty abonamentowej z budżetu państwa. Szacunkowo osiągnął 18,5 mln zł zysku netto.